Planering av uppföljningsbesök

​​​​​​​​

Dina uppföljningsbesök hos läkaren, diabetesskötaren eller andra i vårdteamet, samt annan kontakt som du har med diabetesmottagningen planeras individuellt. Träffar med olika diabetesexperter, behandlingen och dess uppföljning, egenvårdartiklar som behövs, undersökningar och uppföljningsbesök avtalas gemensamt och antecknas i vårdplanen. I början, när behandlingen effektiveras eller behandlingsformen ändras behövs besök för handledning och bedömning av diabetesvården oftare. När målen har uppnåtts kan besöken bli färre och vid behov kan du också ha distanskontakt med diabetesmottagningen.

Om målen inte ännu har uppnåtts eller du har utmaningar när det gäller din livssituation, dina psykosociala resurser, hur du genomför avtalad behandling eller du har vårdtrötthet, behövs träffar oftare.

Vid årsbesöken utreds egenvården, blodsockerbalansen och blodtrycket, riskfaktorer för följdsjukdomar av diabetes och för kärlsjukdomar, samt eventuella symtom och fynd. Därtill kan ni tillsammans diskutera och lösa utmaningar som diabetes medför och hur du orkar genomföra din egenvård.

Läs mer:

Gemensam vårdplan, Diabeteshuset.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  11.6.2019