Uppföljning av blodtrycket

​​​​​​​​​​​

Högt blodtryck är oftast helt symtomfritt. Bara genom att mäta blodtrycket får man veta om blodtrycksvärdena ligger på målnivån.

Blodtrycket mäts under normala besöken på mottagningen. Första gången mäts blodtrycket från båda armarna. Vanligen är blodtrycket mer eller mindre lika i båda armarna. Om det finns en avsevärd skillnad (över 10 mmHg) mellan blodtrycket i armarna, ska orsaken utredas. Under uppföljningen mäts blodtrycket i den arm där trycket är högre.

Blodtrycket mäts med kvicksilvermätare eller godkänd automatisk mätare i sittande läge. Hos äldre och personer som haft diabetes länge är det bra att mäta blodtrycket också stående. Om blodtrycket tenderar att sjunka eller man ofta känner yrsel när man reser sig, görs ett ortostatiskt prov.

Det är vanligt att blodtrycket är högre när det mäts på mottagningen än när det mäts hemma i lugn och ro. Därtill varierar blodtrycket överlag enligt situationen. Diabetiker rekommenderas att själva mäta sitt blodtryck. Återkommande mätningar hemma ger en bättre bild av blodtryckets verkliga nivå. Det finns också platser för egenmätning av blodtryck på vårdenheter och apotek.

Ibland kan det finnas behov av att närmare utreda blodtryckets variation olika tider på dygnet. Då kan man göra envuorokausirekisteröinti. av blodtrycket. Det kan vara på sin plats om resultaten från blodtrycksmätningen hemma och på mottagningen är väldigt olika. Dygnsregistreringen hjälper också till att i gränsfall fatta beslut om att inleda eller öka läkemedelsbehandling.

Efter att blodtrycksmedicinering inletts mäter man själv blodtrycket först med 1–2 dagars mellanrum och när trycket har stabiliserats exempelvis en gång i veckan. Uppföljningsbesök avtalas individuellt om några veckor eller några månader.

Blodtrycket anges med två tal

Det allmänna målet för diabetiker är att blodtrycket ska vara under 140/80 mmHg på mottagningen och under 135/75 mmHg när man mäter det hemma.

Det högre talet, övertrycket eller det systoliska blodtrycket, beskriver trycket när hjärtat drar ihop sig.

Det lägre talet, undertrycket eller det diastoliska blodtrycket, beskriver trycket när hjärtat slappnar av.

Måttenheten är millimeter kvicksilver, mmHg.

Ortostatiskt prov

Blodtrycket stående

När man reser sig upp börjar blodet packa sig i benen. Kroppens regleringsmekanism borde dock se till att blodtrycket inte sjunker för mycket. Med stigande ålder kan regleringsmekanismerna försämras. Också läkemedel som utvidgar blodkärlen kraftigt, samt långvarig inverkan av diabetes på det autonoma nervsystemet kan försvaga regleringsmekanismerna. Det kan leda till att blodtrycket sjunker alltför snabbt när man reser sig och man får symtom som yrsel, matthet eller svimning.

Förändringen i blodtryck och puls när man reser sig upp från liggande läge utreds genom att blodtrycket först mäts när man ligger ner och sedan när man står upp, dvs. med ett ortostatiskt prov. Före provet ska man undvika att dricka kaffe eller cola, äta en tung måltid, röka, dricka alkohol eller anstränga sig kraftigt fysiskt.

Provet mäter blodtryck och puls:

  • Liggande efter att ha legat i 10 minuter
  • Genast efter att man rest sig upp
  • Stående efter två minuter

Resultaten och känningarna antecknas. Det ortostatiska provet är positivt om det systoliska blodtrycket sjunker ≥ 20 mmHg från utgångsnivån, det diastoliska blodtrycket ≥ 10 mmHg från utgångsnivån eller det systoliska blodtrycket sjunker under 90 mmHg.

Dygnsregistrering av blodtrycket

24-timmars blodtrycksmätning kompletterar uppgifterna från mätningarna hemma och på mottagningen i synnerhet om de avviker från varandra. Undersökningen ger information om hur effektiv medicineringen är och i synnerhet om blodtrycket nattetid.

Vid dygnsregistreringen bär man en liten apparat vid midjan som med vissa mellanrum mäter blodtrycket från en manschett som är fäst vid armen. Apparaten är lätt och enkel att använda och hindrar inte motion. Den får dock inte bli våt. Samtidigt ska man föra dagbok över motion, vila, symtom, mat och kaffedrickning.

Det tar ca 30–60 minuter att hämta apparaten och få instruktioner för användningen. Apparaten lämnas tillbaka nästa dag.


Föregående sidaNästa sida

​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019