Sockerhemoglobinet HbA1c

Ju högre det långvariga sockervärdet är, desto mer blodsocker, glukos, binds vid hemoglobinet i de röda blodkropparna. HbA1c-provet mäter sockerhemoglobinet och används för att diagnostisera och följa upp diabetes.

​​​​​​​​​​​​​​

Utöver egenkontroll av blodsocker kan sockerbalansen bedömas med hjälp av ett laboratorieprov (sockerhemoglobinprovet HbA1c) som från ett blodprov mäter hur stor andel av hemoglobinet i de röda blodkropparna binder socker. Sockerhemoglobin kallas ofta också för ”långtidssocker”. HbA1c-provet kan tas på ett laboratoriebesök eller som snabbmätning från fingertoppen på diabetesmottagningen. Sockerhemoglobin mäts med flera olika metoder. Undersökningar på olika laboratorier och med olika metoder kan ge en aning olika resultat.

Bakgrund till HbA1c-mätning av sockerhemoglobin

De röda blodkropparna uppstår i benmärgen och cirkulerar i blodet i ungefär 120 dygn, varefter levern eller mjälten bryter ner dem. Ju högre blodsockernivån är, desto mer socker binds vid hemoglobinet i den röda blodkroppen under dess livstid.

Sockerhemoglobinet HbA1c avspeglar det genomsnittliga blodsockervärdet under de föregående 2–3 månaderna. Störst inverkan, cirka 50 %, har den senast föregående månaden. När blodsockret förhöjs t.ex. i samband med en infektionssjukdom, syns det rätt snabbt i sockerhemoglobinet, men lägets korrigering syns långsammare.

Enheten för sockerhemoglobin är mmol/mol (millimol per mol) och referensvärdet utan diabetes är 20–42 mmol/mol. Glukosens bindning vid proteinet i de röda blodkropparna och de röda blodkropparnas livslängd varierar individuellt. Därför är värden hos olika personer inte direkt jämförbara.

Omvandling av sockerhemoglobinet HbA1c mmol/mol-värde till procent

Tidigare gavs HbA1c-resultatet i procenttal. Numera ges resultatet i mmol/mol. Om du för dig själv vill omvandla enheterna sinsemellan, kan du använda följande motsvarigheter:

​Hba1c mmol/molHba1c %​
40​​5,8
​45​6,3
​50​6,7
55​​7,2
​60​7,6
​65​8,1
​70​8,6
​75​9,0
​80​9,5

Sockerhemoglobin HbA1c vid diagnos av
diabetes

HbA1c-provet kan användas för diagnos av typ 2-diabetes. Utan diabetes är det normala värdet för sockerhemoglobin 20–42 mmol/mol. Värdet 42–47,9 mmol/l motsvarar fördiabetes. Diagnosgräns för diabetes är 48 mmol/mol.

HbA1c-värdet används inte för diagnos av typ 1-diabetes eller graviditetsdiabetes, eftersom värdet kan vara förvillande lågt speciellt om sjukdomen har kommit snabbt.

Sockerhemoglobin HbA1c vid uppföljning av diabetes

Ju högre blodsockernivån är, desto mer socker binds vid hemoglobinet i de röda blodkropparna och vid proteinerna i övriga vävnader. Därför kan man med hjälp av HbA1c-provet bedöma kroppens långvariga sockerbelastning och därmed också risken att få följdsjukdomar på grund av för högt blodsocker.

HbA1c undersöks vanligen med individuella intervaller, vanligen 2–4 gånger i året. Målet avtalas individuellt. Det påverkas bl.a. av åldern, känsligheten för lågt blodsocker och det individuella läget i diabetesvården. Målvärdet är enligt vårdrekommendationen under 53 mmol/mol utan återkommande hypoglykemier. Om HbA1c har varit ordentligt förhöjt en längre tid, är 53–64 mmol/mol (7–8 %) ett bra mål till en början..

Sockerhemoglobinets inverkan på risken för följdsjukdomar

Om HbA1c ligger i flera år på 64 mmol/mol (8 %) är risken för följdsjukdomar fem gånger större än med ett normalt sockervärde. Med värdet 86 mmol/mol (10 %) är risken för följdsjukdomar 18 gånger större. Därför är målet i diabetesvården att hålla blodsockret så nära normalvärdet som möjligt utan allvarliga hypoglykemier.

Relationen mellan sockerhemoglobinet och risken för följdsjukdomar av diabetes.

Bild: Terveryskirjasto.fi

Denna bild endast publicerad på finska

På svenskaPå finska
Ökad risk för organförändring i jämförelse med risken då sockerhemoglobinet är 6, 0%Elinmuutosten riskin lisääntyminen verrattuna riskiin, kun sokerihemoglobiini on 6, 0%


 

Faktorer som påverkar HbA1c-värdet

Ibland kan det verka som om resultatet från sockerhemoglobinprovet och de egna blodsockermätningarna är inte i samma linje med varandra. En vanlig orsak till detta är att blodsockret mäts oftast före måltider och de höga sockervärdena mellan måltiderna blir obemärkta.

Sockerhemoglobinvärdet påverkas också av faktorer som förkortar eller förlänger de röda blodkropparnas livslängd. Om de röda blodkropparna har en kortare livslängd än vanligt eller om produktionen av röda blodkroppar är förhöjd, är HbA1c-värdet lägre än blodsockernivån i de egna mätningarna. Exempelvis olika anemier och behandling av dem, samt svår njursvikt påverkar HbA1c-resultatet.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad