Vad är mätning av vävnadssocker, dvs. sensorering?

​​​​​​​

Sensorering eller kontinuerlig mätning av vävnadssocker, (förkortas ibland CGM, dvs. continuous glucose monitoring) är en metod som mäter glukosmängden i vävnadsvätskan mellan cellerna med 1–5 minuters intervall. Värdet som sensorn visar är inte det direkta blodsockervärdet, men det är i regel tillräckligt exakt för den praktiska behandlingen. ​

Blodsockrets egenmätning visar sockervärdet när det mäts. Kontinuerlig blodsockermätning däremot gör det möjligt att följa med sockervärdets variation under hela dygnet. Den kan användas

  • ​under en kort period, t.ex. 2–4 veckor, för att lösa behandlingsproblem eller utreda blodsockrets beteende
  • ​​​​kontinuerligt för egenkontroll vid flerdosbehandling och pumpbehandling.

Omsorgsfull handledning i sensorns användning säkerställer att du får bästa möjliga nytta av sensorn och att resultaten är pålitliga.

Det finns två olika typer av system för kontinuerlig blodsockermätning:

  • Flash-glukosmätning, ett slags ”skanning” av vävnadssockret, som inte kräver separat kalibrering.
  • Kontinuerlig glukosmätning som kräver kalibreringsmätning av blodsockret från fingertoppen minst två gånger om dagen.

Flash-glukosmätning

En glukossensor har utvecklats för att ersätta egenmätning av blodsocker. Den placeras i vävnaden under huden och skannas för att få värdet på vävnadssockret.

Skannern läser av sensorns sändare genom kläderna när den förs i närheten av sändaren.

Skannern meddelar glukosvärdet, glukoskurvan och en pil som visar i vilken riktning glukosvärdena är på väg.

En sensor fungerar i fettvävnaden under huden i 1–2 veckor och därefter byts den ut. Diabetesskötaren lär dig att placera och byta sensor så att du kan göra det själv. Det finns också långvarigare sensorer som placeras (implanteras) i underhudsvävnaden på mottagningen.

Det går också att skicka glukosvärden från sensorn till någon annan med en app för smarttelefon.

Kontinuerlig blodsockermätning har en larmfunktion för höga eller låga sockervärden. Utöver sockervärdet visar apparaten också pilar som visar åt vilket håll sockernivån ändras.

Sensorns funktionsprincip

Sensorn placeras genom huden med en applikator som har en nål. Applikatorn drar nålen bort och sensorn blir kvar under huden. Sensorn mäter glukosvärdet i vävnadsvätskan mellan cellerna. Ovanpå huden är sändaren, som är antingen färdigt fast i sensorn, eller separat så att den fästs vid sensorn. Sändaren skickar trådlöst glukosvärdena från sensorn till en separat mottagare eller en avläsare. Mottagaren/avläsaren kan också vara en smarttelefon, smartklocka eller insulinpump.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019