Kortvarig sensorering vid planering av diabetesvård

Blodsockerkontroll från fingertoppen visar läget vid mättidpunkten och antalet mätningar per dygn är begränsat. Kontinuerlig blodsockermätning kan användas för att få en uppfattning om blodsockrets svängningar under alla tider på dygnet. Kortvarigt bruk, t.ex. 2–4 veckor hjälper när man planerar vården, i synnerhet om HbA1c-värdet eller glukosvärdet på morgonen inte är på målnivån, och det misstänks att blodsockret sjunker eller stiger för mycket på natten eller mellan måltiderna.

Vid kortvarig sensorering är det viktigt att alla aspekter som påverkar blodsockret antecknas. Då kan man jämföra eventuella ändringar i sockervärdena och tolka dem på rätt sätt. I praktiken ska man alltså anteckna måltiderna, kolhydraterna, blodsockrets läkemedelsbehandling och insulindoserna, motion och hur ansträngande den varit, samt eventuella sjukdagar.

Man kan ha kortvarig sensorering t.ex. 1–2 veckor före besök på mottagningen. Efter besöket går det att bedöma hur ändringarna i behandlingen fungerar.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019