Kontinuerlig blodsockermätning vid flerdosbehandling

Kontinuerlig blodsockermätning kan till stor del ersätta egenkontroll av blodsocker. Den som använder sensor ska vara motiverad för egenvård och kunna fatta beslut utifrån sensorns glukosmätning.

​​​​​​

Analys av resultaten från kontinuerlig blodsockermätning är ett bra hjälpmedel för att lära sig att lösa olika situationer i den dagliga diabetesvården. Resultaten visar hur olika typer av mat, motion eller stress påverkar blodsockret. Det kan också minska behovet att tanka extra kolhydrater exempelvis innan du ska lägga dig, köra bil eller motionera.

Med hjälp av kontinuerlig blodsockermätning kan du både förutse utveckling av för lågt blodsocker och bättre bedöma för höga sockervärden och hur du tar hand om dem.

Nyttan av kontinuerlig blodsockermätning blir ännu större om det i sensorns mottagare eller avläsare periodvis matas in uppgifter om insulindoser, kolhydrater och motion. Det lönar sig att tidvis ägna sig åt den slags mera intensiv uppföljning, t.ex. en vecka före läkartid eller annan kontakt med diabetesmottagningen. Det underlättar tolkningen av egenvården och beslut som gäller behandlingen.

När man använder kontinuerlig glukosmätning korrekt underlättar den uppföljningen av sockerbalansen och egenvården, samt ger det vardagliga livet flexibilitet och trygghet. Det ger ofta också mera frihet, bidrar till att man orkar bättre i vardagen, och skapar förutsättningar för bättre livskvalitet.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019