Hur kan jag få en sensor?

​​​​​I Finland används flera system för kontinuerlig blodsockermätning och tillgängligheten varierar mellan kommunerna. Du kan diskutera med din diabetesskötare och läkare om olika alternativ, deras tillgänglighet och användning antingen periodvis eller fortlöpande.​

I princip passar kontinuerlig blodsockermätning alla diabetiker som lär sig och förstår sensorns funktion, användning och begränsningar. I praktiken är nyttan störst vid flerdosbehandling och pumpbehandling.

Personer som använder insulin och har
sannolikt nytta av kontinuerlig blodsockermätning

  • ​​Barn och unga
  • De som planerar att skaffa barn, är gravida eller ammar
  • Personer vars blodsocker tenderar​ att gå för lågt eller högt och har svårt att uppnå en bra blodsockerbalans
  • De som lider av rädsla för hypoglykemi eller har nålskräck
  • De som har svårt att mäta blodsockret från fingrarna p.g.a. sitt arbete eller sjukdom
  • Personer som har en annan långtidssjukdom som påverkar blodsockret (t.ex. återkommande infektioner, upptagningsproblem eller kortisonkurer)
  • De som får dialysbehandling eller har genomgått en njurtransplantation
  • Personer som har ett yrke där lågt blodsocker utgör en särskild risk (yrkesbilister, poliser, brandmän))​
  • De som får allvarliga hypoglykemier trots optimerad behandling och/eller första symtom på hypoglykemi saknas, och det behövs kontinuerlig blodsockermätning i realtid.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019