Glukossensorernas pålitlighet

Värdet som sensorn ger avviker något från blodsockret som mäts genom fingerstick. När blodsockret hålls på en jämn nivå är dock mätningen tillräckligt exakt för att kontrollera blodsockrets nivå. Ju snabbare sockerhalten ändras, desto större är avvikelsen.

​​​​​​​​

Sensorvärdet skiljer sig i genomsnitt ca 10 % från blodsockermätning från fingret. Därtill ligger vävnadssockrets värde ca 5–15 minuter efter i tid jämfört med blodsocker mätt från fingret. Riktningen på sockervärdets ändring visas med pilar på skannerns eller mottagarenhetens skärm, vilket gör det enklare att bedöma resultatet.

Om sensorsystemet kräver kalibreringsmätningar, är det viktigt att också blodsockerresultat som används till kalibreringen är pålitliga. Kalibreringsmätningen ska göras när blodsockernivån är jämn, mätaren ska vara exakt och mättekniken korrekt.

Om glukosnivån ändras snabbt, ska resultatet kontrolleras med att mäta blodsockret från fingertoppen. I synnerhet låga värden ska alltid kontrolleras genom mätning från fingret. Sensorns funktion kan påverkas av stora temperaturväxlingar, ändringar i kroppens vätskebalans eller blodcirkulationen i vävnaden där sensorn sitter.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019