Teknik för blodsockermätning

​​​​​​​

Blodsockermätning är inte tekniskt svårt att utföra. Din diabetesskötare hjälper dig att skaffa blodsockermätaren med tillbehör och visar hur den används. Tekniskt rätt utförd mätning garanterar att resultatet är pålitligt.

Blodsockret mäts traditionellt från fingertopparnas yttre kanter. Det är vanligen bra att inte sticka i tummen och pekfingret, eftersom de är känsliga och används mycket.

Om det på grund av arbete, hobby eller problem med händernas blodcirkulation eller hud är svårt att ta blodprov från fingertopparna, går det att istället använda armen eller handflatornas sidor. För det behövs en separat blodprovstagare.

Vid provtagningen ska huden vara ren och torr och bloddroppen tillräckligt stor.

Lansetten för provtagning byts ut minst en gång per dag. Du kan ställa in lansettens stickdjup så att den passar dig.

Läs bruksanvisningen för blodsockermätaren och öva dig att använda den tillsammans med din skötare för att försäkra att du använder den på rätt sätt. Mätarna har ofta tilläggsfunktioner som det lönar sig att bekanta sig med och utnyttja.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019