Egenvårdsartiklar för blodsockermätning

För att mäta blodsockret behövs en blodsockermätare med tillhörande testremsor samt en blodprovstagare, dvs. lansettpenna med lansetter eller engångslansetter.

​​​​​​​​​​​​

Du får allt du behöver för blodsockermätning med en remiss som skötaren skickar till kommunens enhet för utdelning av egenvårdsartiklar. Vårdartiklarna konkurrensutsätts och det innebär att olika kommuner kan ha olika produkter att erbjuda. Om det finns olika mätare att välja mellan, kan det vara bra att bekanta sig med deras funktioner och användbarhet tillsammans med diabetesskötaren.

Svag handstyrka, klumpighet eller nedsatt syn kan begränsa val av blodsockermätare. Det finns mätare avsedda för specialbehov, bl.a. talande blodsockermätare för synskadade. Diabetesskötaren kan hjälpa dig att välja lämplig blodprovstagare och blodsockermätare.

Testremsorna är förpackade enskilt, i burk eller i en cylinder som sätts in i mätaren. Vissa mätare kan också användas för att mäta ketoner i blodet.

Resultaten från blodsockermätningen sparas i mätarens minne. Med olika applikationer kan du överföra resultaten från mätaren till datorn eller mobilen o​ch skicka dem vidare till din diabetesmottagning. På det viset kan du också kolla resultaten själv eller tillsammans med skötaren/läkaren. För många fungerar det bäst att ha ett traditionellt uppföljningshäfte för egenkontroll.

Bli av med begagnade vårdartiklar på rätt sätt. Lansettpennans begagnade lansetter är vasst avfall, testremsorna är blandavfall, blodsockermätarens batterier är farligt avfall och mätare som inte längre används är elektronikavfall.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
​​
 

Uppdaterad  27.5.2019