Egenkontroll av blodsocker

Med blodsockermätningarna kan du följa med hur din diabetesvård fungerar. Målen och mätfrekvensen avtalas individuellt och antecknas i den gemensamma vårdplanen.

​​​​​​​​

Med hjälp av regelbunden blodsockermätning lär du dig att anpassa diabetesvården i ditt vardagliga liv och olika situationer på ett ändamålsenligt sätt. På det viset hittar man en säker och lämplig läkemedelsbehandling och kan bedöma insulindoserna rätt i förhållande till mat, motion och varierande situationer.

Behov för och frekvens av blodsockermätningarna planeras individuellt tillsammans med läkaren och diabetesskötaren. Hur ofta man behöver mäta blodsockret varierar enligt behandlingsform, hypoglykemikänslighet, blodsockernivå och aktuellt läge. Det behövs fler mätningar vid behandling med insulin eller diabetesläkemedel som kan sänka blodsockret alltför mycket. Likaså behövs fler mätningar när sjukdomen är ny eller läkemedelsbehandlingen ändras.

Mätningarna kan indelas i:

  • basuppföljning enligt behandlingsform
  • intensiv uppföljning före mottagningsbesök eller för att korrigera blodsockerbalansen
  • mätningar vid behov enligt situation.

För att resultaten ska vara pålitliga, ska man utföra mätningen korrekt, använda rätta hjälpmedlen och förvara remsorna enligt anvisningarna.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019