Blodsockermätning vid typ 2-diabetes

​​​​​​

Vid behandling av typ 2-diabetes används främst sådana läkemedel som i normalt bruk inte förorsakar hypoglykemi. Blodsockermätningar behövs åtminstone i början av behandlingen och när man utreder hur olika måltider och motion påverkar blodsockret, eller om den långvariga sockerbalansen inte är på målnivå.

Om typ 2-diabetes behandlas med tablettläkemedel som kan orsaka för lågt blodsocker (glimepirid eller glinid), eller med basinsulin, behövs det ofta daglig blodsockerkontroll.

Vid kombinationsbehandling av typ 2-diabetes, då långverkande basinsulin används tillsammans med andra läkemedel, ska man göra parmätning för natten, dvs. mäta blodsockret vid läggdags och på morgonen när man vaknar. Tidvis kan det också behövas måltidsparmätningar, dvs. att mäta blodsockret före och två timmar efter måltiden.

Vid flerdosbehandling av typ 2-diabetes är mätprinciperna de samma som vid typ 1-diabetes.

Tätare mätningar, det vill säga intensivare uppföljning, görs före besök på diabetesmottagningen, vanligen tre dagar i följd. Också vissa livssituationer och speciella lägen kräver intensiv uppföljning.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019