Vad beror för lågt blodsocker på?

Allvarliga hypoglykemier som kräver hjälp av en annan person borde inte förekomma.

​​​​​​​​​​​​

Blodsockret sjunker för lågt när diabetikern har för mycket insulin i kroppen. Lågt blodsocker kan uppstå i följande situationer:

För stor insulindos

Hypoglykemi är en följd av att insulindosen har varit för stor med tanke på situationen eller behovet.

Risken för hypoglykemi är större också om sockerbalansen är alltför ”strikt”.

Också om du av misstag eller annan orsak tar för stor eller fel insulindos kan det leda till hypoglykemi.

Lågt blodsocker i samband med tablettbehandling och annan än insulinbehandling

Dagens övriga diabetesläkemedel än insulin orsakar inte lågt blodsocker. Av tablettläkemedel kan dock glimepirid och glinid orsaka hypoglykemi. De intensifierar bukspottkörtelns insulinproduktion som upphör först när läkemedlets verkan slutar.

Om man kombinerar tablettmedicinering av diabetes eller GLP-medicinering i injektionsform med insulinbehandling, kan hypoglykemi förekomma på grund av insulinbehandlingen.

Motion

Motion sänker blodsockret och hypoglykemi uppstår om den injicerade insulindosen är för stor. Risken för lågt blodsocker efter motion är förhöjd speciellt på morgonnatten och morgonen.

Mindre kolhydrater

Vid schematisk insulinbehandling med flera injektioner av jämnstora doser av måltidsinsulin bestäms insulindosen av den vanliga mängden kolhydrater i maten. Om diabetikern äter mindre kolhydrater än vanligt, måste måltidsinsulindosen minskas så att den inte har en alltför stor verkan.

Vid insulinbehandling av typ 2-diabetes används ibland rätt stora doser av basinsulin eller kombinationsinsulin. Dosen har då planerats enligt normal måltidsstorlek. Om måltiden försenas eller innehåller mindre kolhydrater än vanligt, kan blodsockret lätt sjunka för mycket.

Stor alkoholkonsumtion

Alkohol i sig sänker inte blodsockernivån, men den hindrar att glukos bildas i levern. Därför fungerar kroppens bästa försvarsmekanism mot hypoglykemi inte och risken för blodsockerras ökar. Risken för lågt blodsocker är störst särskilt på morgonnatten och morgonen efter att du druckit alkohol.

Läs mer om orsaker till hypoglykemi i tilläggsmaterialet för God medicinsk praxis – rekommendationen för insulinbristdiabetes på finska​: ​​Vanliga orsaker till problematisk återkommande hypoglykemi (Käypähoito, på finska).​


Föregående sidaNäst​a sida

 


​​
 

Uppdaterad  11.6.2019