Symtom på lågt blodsocker

När blodsockret går under 4,0 mmol/l startar en försvarsmekanism i kroppen som försöker återställa blodsockret till en normal nivå.

​​​​Många av kroppens körtlar aktiveras och producerar hormoner som på olika sätt kan höja blodsockret genom att frigöra socker framför allt från reserverna i levern. De viktigaste hormonerna är glukagon, som utsöndras från bukspottkörteln, samt adrenalin och kortisol från binjurarna.​

Bild: Diabetesförbundet

(klicka på bilden för att göra den större)

Denna bild endast publicerad på finska

​På svenska​På finska
Känslor av lågt blodsocker eller symptom på hypoglykemiMatalan verensokerin tuntemukset eli hypoglykemian oireet
Hunger​Nälättää
SvindelHuimaa
SvettHikoiluttaa
Svag, skakigHeikottaa, tärisyttää
​HuvudvärkPäätä särkee
Mörknar för ögonenSilmissä sumenee
FrånvarandeOlo on poissaoleva
Humörsvängningar

Mielialat vaihtelevat

Blekhet

Kasvot kalpenevat

Adrenalinsymtom dvs. insulinkänningar

Hypoglykemi ger många olika symtom. Vissa beror främst på de motverkande hormonernas, i synnerhet adrenalinets, effekt. De uppstår rätt snabbt och kallas vanligen adrenalinsymtom eller insulinkänningar.

Nervsymtom

Några symtom på lågt blodsocker beror på att cellerna i centrala nervsystemet inte får tillräckligt socker (glukos) som näring. De kallas vanligen nervsymtom. Adrenalinsymtomen kommer först och nervsymtomen därefter när blodsockret sjunker ännu lägre.

 Denna bild endast publicerad på finska

​På svenska​På finska
Blodsocker mmol/lVerensokeri mmol/l
Gränsen för lågt blodsockerAlhaisen verensokerin raja
Antagonisthormoner aktiverasVastavaikuttajahormonit käynnistyvät
Insulinförnimmelser (”adrenalinsymptom”) sätter igångInsuliinituntemukset (”adrenaliinioireet”) ilmaantuvat
​Symtom på nervsystemet uppträderHermosto-oireet ilmaantuvat
Förvirring, sömnighetSekavuus, uneliaisuus
Kramper, medvetslöshetKouristukset, tajuttomuus

Symtom på hypoglykemi på olika blodsockernivåer. Blodsockervärdena visas i den vänstra kanten. Insulinkänningarna (adrenalinsymtom) uppstår först. Om blodsockret sjunker ännu mer, uppstår nervsymtom. Störningar i medvetandet uppstår vid mycket låga värden. Pelarnas höjd visar den individuella variationen, vissa får symtom tidigare än andra. Bild: Läkarboken Duodecim.

Adrenalinsymtom

Börjar om blodsockret går under 3,3–3,5 mmol/l.

Symtomen är:

 • darrningar, händerna skakar
 • nervositet
 • hjärtklappning (tät puls)
 • svettning (kallsvett)
 • blekhet
 • stark hungerkänsla
 • svaghet.

Symtomen är typiska för mild hypoglykemi och lätta att känna igen. Symtomen försvinner inom 10–15 minuter efter att du ätit snabba kolhydrater.​

Nervsymtom

Börjar om blodsockret går under 2,5–2,8 mmol/l.

Symtomen är:

 • trötthet, utmattning
 • koncentrationssvårigheter, långsam tankegång
 • huvudvärk
 • domningar
 • dåsighet
 • yrsel
 • avvikande eller irriterat beteende
 • dimsyn, dubbelseende
 • i värsta fall kramper och medvetslöshet (om blodsockret sjunker under 2 mmol/l).

Nervsymtomen kommer mer smygande än insulinkänningarna, och det är inte alltid lätt att lägga märke till dem. Därför är det bra att beskriva symtomen för dina familjemedlemmar och andra närstående, så att de kan identifiera symtomen och ge dig snabba kolhydrater att äta eller dricka i tid.

Symtom i sömnen

När du sover kan adrenalin- och nervsymtomen orsakade av blodsockerras vara varierande:

 • mardrömmar
 • orolig sömn
 • svettning på natten
 • svårigheter att vakna.

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad