Problem med att märka lågt blodsocker

​​​​​​​

Om du som diabetiker har återkommande blodsockerras vänjer sig kroppen vid en låg blodsockernivå. Då startar motreaktionerna långsammare, vilket leder till att symtomen ändras och dyker upp först när blodsockernivån sjunker ännu lägre. Då är inte adrenalinsymtomen längre de första, utan nervsymtom förekommer först. Ett första symtom kan vara störningar i tankefunktionerna eller att du känner sig konstig på något annat sätt. Det är viktigt för diabetiker att lära sig känna igen de här nya symtomena som tyder på lågt blodsocker, för att kunna korrigera läget i tid.

Det är vanligt att symtomen försvagas eller förändras om man haft typ 1 diabetes länge. Försvagade symtom kan också vara tecken på att sockerbalansen är alltför strikt. Om sockerhemoglobinet HbA1c är under 50 mmol/mol med insulinbehandling, ska man med tät egenmätning eller glukossensorering säkerställa att blodsockret inte sjunker för mycket någon tid på dygnet. Om det förekommer hypoglykemier ska insulindoserna minskas och/eller injektionsrytmen ändras. När hypoglykemierna minskar, återställs ofta känsligheten för symtomen.

Bestående nedsatta symtom på hypoglykemi

Om symtomen på hypoglykemi är permanent försvagade, rekommenderas egen uppföljning med sensorering, eller pumpbehandling med kontinuerlig sensorering enligt individuell bedömning. Det kan vara bra att höja blodsockernivån en aning och t.ex. sikta på blodsockervärden på 5–8 mmol/l på morgonen och före måltider.

Hypoglykemikänningar på normal
​blodsockernivå

Om blodsockret är kontinuerligt på hög nivå vänjer sig kroppen vid en hög sockerbalans. Det leder till symtom på hypoglykemi när blodsockret sjunker till normala värden. I så fall är det skäl att sänka sockernivån långsamt.

Om blodsockret har t.ex. varit kontinuerligt över 10 mmol/l före måltider, så kan man börja med att sträva efter en nivå på 8–10 mmol/l före måltider och senare 6–8 mmol/l före måltider.

​ ​

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019