Förebyggande av lågt blodsocker

Det är viktigt att alltid utreda orsaker som har lett till hypoglykemi. Så kan du förebygga att motsvarande situation inträffar igen.

​​​​​​​​

Genom att identifiera vilka situationer typiskt kan leda till alltför lågt blodsocker, kan du förbereda dig på dem.

Det går att förebygga låg blodsockerhalt genom att reglera insulindoserna. Om hypoglykemier återkommer ofta nattetid och före måltider, ska dosen av långverkande basinsulin minskas.

Om låga sockervärden förekommer ofta inom tre timmar efter en viss måltid och injektion av snabbinsulin, är den använda dosen av måltidsinsulin förmodligen för stor i relation till matens kolhydrater. Om måltidsinsulinet tas först efter måltiden, stiger blodsockret ofta först för mycket och kan sjunka för lågt cirka tre timmar efter måltiden.

Alkohol hindrar att socker frisätts från levern. Alkoholkonsumtion är en av de viktigaste orsakerna till allvarlig hypoglykemi.

Metoder för att förebygga hypoglykemi vid insulinbehandling

När man tar flera injektioner insulin varje dag borde basinsulindosen vara lämpligt liten så att den inte ger upphov till flera mellanmål.

Om basinsulindosen är för stor sjunker blodsockret lätt för lågt på natten.

Den insulindosen ska minskas som är aktiv när hypoglykemier inträffar.

Om man motionerar inom två timmar efter att ha tagit snabbinsulin, då dess verkan är kraftig, ska man minska dosen med 30–50 procent.

Om blodsockret vid läggdags är under 6 mmol/l, lönar det sig att äta ännu en liten kvällsbit.​

Om du dricker flera portioner alkohol ska du äta tillräckligt.

Undvik att bli så berusad att du inte känner igen symtomen eller kan tryggt se till att du mår bra.

Metoder för att förebygga hypoglykemi vid tablettbehandling

Vid behandling av typ 2-diabetes används främst läkemedel som i normalt bruk inte orsakar hypoglykemi. Sådana preparat är bl.a. metformin, tabletter/injektioner som ökar tarmhormonerna, samt glukoshämmare.

Tablettmedicinering och tarmhormoninjektionerna avbryts vid allvarliga sjukdomar som gör att man inte kan äta och dricka normalt. Vid sjukhusvård övergår man vanligen till tillfällig insulinbehandling.

Om det förekommer hypoglykemier under tablettmedicinering, ska medicineringen justeras i samråd med läkare.

Glimepirid är ett långtidsverkande läkemedel som ökar insulinutsöndringen och kräver att du är beredd på att äta och motionera regelbundet.

  • Om måltiden försenas ska du äta ett mellanmål.
  • Glimepirid tas vid den första större måltiden. Om morgonmålet är litet, tas medicinen först vid lunch.
  • Likaså om du på morgonen brukar göra en längre promenad eller löptur eller motionera på annat sätt, kan du ta medicinen först vid lunchen.
  • Mängden kolhydrater i maten borde vara relativt stabil från dag till dag.
  • Om sockerbalansen är god, behövs ett litet mellanmål (med ca 20 g kolhydrater) före motionspass.
  • Du kan avtala med din läkare om att minska läkemedelsdosen före långvarig motion. Glinider är korttidsverkande måltidstabletter. De tas i regel tre gånger om dagen vid måltider som innehåller kolhydrater. Dosen anpassas till kolhydraterna i respektive måltid..
  • Om du äter mindre kolhydrater än vanligt vid en måltid, ska du också minska läkemedelsdosen.
  • Om du ska motionera efter måltiden, kan du också behöva minska dosen.

Föregående sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019