Behandling av insulinchock

Insulinchock är ett tillstånd där diabetikern är handlingsoförmögen eller medvetslös. Man får inte ge en medvetslös person någonting via munnen. Den medvetslösa vänds i sidoläge för att andningen ska löpa obehindrat och så ringer man 112.

​​​​​​​​​​​​

Om diabetikern är vid medvetande men ovillig att samarbeta, stretar emot och vägrar att inta första hjälp, ska man ringa 112. Därefter ger man glukagon om det finns tillgängligt och det går att ge en injektion.

Om diabetikern är medvetslös, säkerställer man andningen genom att vända hen i sidoläge och så ringer man 112. Därefter ger man glukagon om det finns tillgängligt. Vid kramper skyddar man diabetikern från att skada sig.

Man får inte ge den medvetslösa något att äta eller dricka på grund av kvävningsrisk.

Glukagon

Glukagon är ett hormon som motverkar insulin genom att frisätta socker från levern ut i blodomloppet. Glukagon fås med recept på apoteket i engångsförpackningar. Det rekommenderas att typ 1-diabetiker alltid har en glukagonförpackning hemma och på stugan och med sig på utfärder.

Läkaren skriver e-recept åt dig för att du ska kunna hämta ut Glukagon på apoteket. Förpackningen innehåller allt som behövs, dvs. själva medicinen, lösningsvätskan och injektionssprutan.

Diabetikerns familj, närstående och vid behov också andra, t.ex. arbetskamrater, borde i förväg lära sig hur man injicerar glukagon. Glukagoninjektionen ges i muskeln i låret eller överarmen. Efter injektionen återkommer medvetandet inom cirka 15–20 minuter och då ska man ge personen något med kolhydrater att äta.

Vänd den medvetslösa i sidoläge och se till att andningen löper fritt. Glukagon är ett av kroppens egna hormon så det finns ingen fara för överdosering.

Blandning och injektion av glukagon

  • Ta bort skyddslocket på flaskan med pulver och skyddshuvan på nålen i sprutan.
  • Stick in nålen genom flaskans gummikork. Spruta det sterila vattnet från sprutan ner i flaskan. Låt sprutan med nålen sitta kvar.
  • Skaka flaskan tills allt glukagonpulver har lösts upp i vattnet. Lösningen ska vara helt genomskinlig
  • Kontrollera att sprutans kolv är helt nedtryckt. Dra upp all lösning i sprutan.
  • Injicera all lösning djupt i en muskel i låret eller överarmen. Ge bara hälften av lösningen till ett barn som väger under 25 kilo.
  • Ring 112 om den medvetslösa inte vaknar till senast inom 20 minuter.​

Obs! Om det är fråga om ett barn ska man alltid ringa 112 och tillkalla ambulans.

Ge personen något som innehåller kolhydrater att äta eller dricka när hen återfått medvetandet. Det kan vara glukostabletter, honung, sockrad läsk eller sockrad saft.

En glukagonspruta kan ge upphov till tillfälligt illamående.

Efter allvarlig hypoglykemi

Orsakerna till varför ett anfall av hypoglykemi har uppstått ska alltid utredas. Tankarna och känslorna som allvarlig hypoglykemi har väckt ska också gärna tas upp till diskussion. Insulinbehandlingen och doserna ska ses över och vid behov ändras. En sensoreringsperiod på 2–4 veckor rekommenderas och också kontinuerlig glukossensorering ska övervägas.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019