Normalt blodsocker, fördiabetes och diabetes

Fastställande av blodsockerhalten behövs för att konstatera diabetes.

​​​​​

Hos friska personer hålls det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta (minst åtta timmar utan mat) under 6,0 mmol/l och blodsockret stiger inte heller vid så kallat sockerbelastningstest i laboratorium över 7,7 mmol/l.

När det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta ligger mellan 6,1–6,9 mmol/l eller om blodsockret vid sockerbelastningstest stiger till 7,8–11,0 mmol/l handlar det om fördiabetes.

Diabetes talar man om när fasteblodsockret (fP-gluc) på morgonen är ≥ 7,0 mmol/l på två olika dagar eller om blodsockret vid blodsockertest överskrider värdet 11,0 mmol/l. Hos personer med klassiska symtom på högt blodsocker (ökad urinutsöndring, törst, viktnedgång och trötthet), räcker en enda mätning av ett blodsockervärde på över 11,0 mmol/l för fastställande av diabetesdiagnos (inget fasteprov eller sockerbelastningstest krävs).

Ur blodprov som tas i laboratorium kan man även mäta hur de röda blodkropparnas hemoglobin försockras, sockerhemoglobin, det vill säga ett HbA1c-prov. Den beskriver blodsockernivån under cirka ett par månaders tid och kallas ofta för ”långtidssocker”. Om HbA1c är ≥ 48 mmol/mol konstateras diabetes.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019