Värnplikt

​​​​​​​

Tidigare har diabetiker kunnat utföra värnplikt efter separat undersökning i samband med uppbåd. En förutsättning har varit att man behärskar egenvården och har en bra sockerbalans. Försvarsmakten har dock tillsvidare avbrutit möjligheten för diabetiker att utföra värnplikt.

Vid en diabetikers värnplikt uppstår en motsättning mellan den praktiska behandlingen av diabetes och de risker den medför å ena sidan, och den funktionsförmåga som krävs av beväringarna i alla omständigheter å andra sidan.

Under 5 % av alla som har diabetes i en åldersklass har årligen ansökt att få utföra värnplikt. Försvarsmakten gör en utredning av tidigare praxis och förutsättningarna för att arrangera värnplikt för diabetiker. Utgående från den kommer diabetikers möjlighet att utföra värnplikt att bedömas på nytt.

Läs mer värnplikten​ på Diabetesförbundets webbplats


Föregående sida

​​ 


 

Uppdaterad  27.5.2019