Undersökningar och ingrepp

Det finns specifika instruktioner för hur du ska förbereda dig inför olika undersökningar och ingrepp. Om du har diabetesbehandling krävs det ofta speciella åtgärder i samband med undersökningar och vårdingrepp.

​​​​​​​

Diabetesbehandlingen planeras alltid i förväg inför olika undersökningar och ingrepp. Målet är att undvika att blodsockret sjunker för lågt under förberedelserna, före och under själva undersökningen eller vårdingreppet. Också alltför högt blodsocker är skadligt. Det gör att återhämtningen och sårläkningen går långsammare, ökar risken för infektion och blodpropp. Målet är att hålla sockervärdet på 5–12 mmol/l under undersökningar och ingrepp.

Blodprov, endoskopi, bilddiagnostik som kräver fasta

Ingrepp som görs på fastande mage ska helst göras genast på morgonen.

Dagen före tar du tabletter, insulin och andra injicerade läkemedel på normalt sätt. På morgonen för ingreppet tar du insulin och tabletter först efter ingreppet. En fördröjning på 1–2 timmar orsakar inga större förändringar i blodsockret.

Om ingreppet kräver en längre fasta, så injiceras vanligen en lite mindre insulindos än normalt på ingreppsmorgonen och blodsockret regleras på vårdenheten med intravenös sockerlösning.

Basinsulinet, dvs. långverkande insulin får dock aldrig lämnas bort helt och hållet.

Undersökningar som kräver tarmtömning

Vid tarmtömning får du under 1–2 dygn endast inta flytande föda och preparat som främjar tarmens tömning.

Om du använder insulin ska du komma överens med vårdenheten om att eventuellt minska på insulinet under vätskefastan. Basinsulinet, dvs. långverkande insulin får dock aldrig lämnas bort helt och hållet.

Om du tar sockersänkande tabletter eller andra injektioner än insulin ska du också diskutera eventuell minskning av medicineringen under vätskefastan

Om du har insulinbehandling ska du kontrollera ditt blodsocker med 2–4 timmars mellanrum under vätskefastan.

Operationer

Hur operationer påverkar diabetesbehandlingen beror på hur stor operationen är samt vilken typ av diabetes och behandlingsform du har. Om operationen har planerats i förväg är det viktigt att ditt blodsocker är på en bra nivå före ingreppet. När du besöker läkaren för att planera operationen ska ni komma överens hur diabetesbehandlingen ska skötas före, under och efter operationen.

Sjukhusen har detaljerade instruktioner för diabetesbehandling under operationer. Under långa operationer och ingrepp ges insulin intravenöst som vätskedropp. Genom att justera vätskans dropphastighet kan blodsockret regleras riskfritt under ingreppet.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
​​​
 

Uppdaterad  27.5.2019