Kortisonbehandling

Kortisonbehandling kan utlösa insjuknande i diabetes eller ta fram dold diabetes. De som redan har diabetes behöver ökad medicinering eller insulinbehandling måste sättas in.

​​​​​​​

Kortisonbehandling används vid olika infektionssjukdomar för att lindra en inflammatorisk reaktion. Kortisonbehandling i tablettform som kan vara kortvarig, till exempel vid en försämringsfas av astma, eller pågå i veckor som vid tarminfektion eller till och med flera år, som vid vissa reumatiska sjukdomar.

Kortikosteroider motreglerar insulin och höjer blodsockret individuellt och beroende på dosen. Kortisonbehandling kan utlösa insjuknande i diabetes eller ta fram dold diabetes. De som redan har diabetes behöver ökad medicinering eller så måste insulinbehandling sättas in. Den som behandlas med insulin måste öka på dosen.

Det finns olika kortikosteroider och behandlingen kan genomföras i olika former och med olika doser, vilket man måste ta hänsyn till när diabetesbehandlingen intensifieras.

Utöver i tablettform ges kortison också som lokal behandling genom injektion i exempelvis leder. Beroende på preparat stiger blodsockret individuellt i några dagar eller 1–2 veckor.

Vid astma och kronisk bronkit används vanligen kortisonspray eller kortisonpulver som man andas in i lungorna. Dessa har en individuell verkan på blodsockret hos en diabetiker, men med normala doser är inverkan vanligen liten. Blodsockret kan mätas för att ta reda på om det finns behov av att effektivera behandlingen av blodsockret.

Vid vanlig användning påverkar kortison i hudkrämer i regel inte blodsockret.

Vid svåra allergiska reaktioner kan kortison också ges som injektion under huden eller direkt i blodkärl.

Intensifierad blodsockerkontroll

Blodsockeruppföljning skall inledas vid behandling med kortisontabletter hos personer med stor risk att insjukna i diabetes. Blodsockeruppföljningen hos de som redan har diabetes skall intensifieras.

Intensifierad tablettbehandling

För dem som behandlar sin diabetes med diet eller tabletter, räcker det i regel inte med att öka medicineringen i tablettform, utan man blir ofta tvungen att starta en tillfällig insulinbehandling. Vanligtvis används medellångverkande NPH-insulin och därtill vid behov snabbinsulin för att korrigera höga sockervärden. Vårdpersonalen ger instruktioner i att dosera och injicera insulin.

Intensifierad insulinbehandling

De som redan har insulinbehandling får vid sidan om långverkande insulin i regel börja ta medellångverkande NPH-insulin som morgoninjektion och snabbinsulin som doseras enligt de individuella instruktioner du fått för att beräkna korrigeringsdoser.

Underfunktion i binjurarna

Vissa diabetiker har underfunktion i binjurebarken och lider av kortisonbrist. För dem är kortikoidbehandling en livsviktig ersättningsbehandling. Vid sjukdom och olika stresslägen ökas kortisonersättningsbehandlingen. Blodsockerbalansen sköts utgående från egna mätningar.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019