LADA-diabetes

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), det vill säga autoimmun diabetes som utvecklas långsamt hos vuxna, är en mellanform mellan typ 1- och typ 2-diabetes.

​​​​​​​

LADA har även kallats för typ 1,5-diabetes. Diagnoskriterierna är inte entydiga. Hos var tionde vuxen som insjuknar i en sjukdomsbild som motsvarar typ 2-diabetes kan samma diabetesantikroppar som vid typ 1-diabetes påvisas i blodprov. Om de inte har behov av insulinbehandling i insjukningsskedet säger man att de har LADA-diabetes.

LADA påminner om typ 2-diabetes, men insulinbristen utvecklas snabbare än hos dem som lider av typ 2-diabetes. Vården i början följer vårdlinjerna för typ 2-diabetes, men senare behöver cirka hälften insulinbehandling. De som har LADA-diabetes har oftare metabolt syndrom, det vill säga störningar i fettomsättningen och förhöjt blodtryck.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019