Diabetes som beror på en annan sjukdom

Flera sjukdomar i bukspottkörteln kan skada de insulinproducerande cellerna och orsaka diabetes.

​​​​​​​​​

Diabetes som beror på en annan sjukdom (sekundär diabetes) uppstår vanligen till följd av skador på bukspottkörteln. Orsaken kan till exempel vara en följd av riklig alkoholkonsumtion eller bukspottkörtelinflammation som beror på gallstensinflammation eller operation av bukspottkörteln. Orsaken kan även vara medicinering, främst kortisonbehandling och avstötningshämmande läkemedel som används efter organtransplantation. För alla orsakar de emellertid inte diabetes, så sannolikt spelar en ärftlig benägenhet också in.

Diabetes som beror på bukspottkörtelsjukdom leder till olika grader av insulinbrist, som behandlas med tabletter eller insulin. Betacellerna i de insulinproducerande cellöarna ligger i bukspottkörteln, så olika bukspottkörtelsjukdomar kan försvaga deras funktion. Behandlingen beror på graden av insulinbrist som utvecklas: behandling enligt typ 2-diabetes eller flerdosbehandling enligt typ 1-diabetes – eller en kombination av dessa.

Efter en bukspottkörtelinflammation eller -operation råder det även brist på matsmältningsenzymer producerade av bukspottkörteln. Ett vanligt symtom på detta är fettdiarré. Behandlinge​n är då kapslar med matsmältningsenzym i samba​nd med måltider.


Föregående sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019