Graviditetsdiabetes

Förekomsten av graviditetsdiabetes har ökat snabbt. Graviditetsdiabetes kan ha en negativ inverkan på såväl barnet som den gravida kvinnan. Regelbunden blodsockeruppföljning är viktigt även efter graviditeten på grund av den förhöjda diabetesrisken.

​​​​​​​​​​​​​​Graviditetsdiabetes betyder att förhöjt blodsocker konstateras första gången under en graviditet. Insulinbehovet ökar till följd av graviditetshormoner och viktökning. Graviditetsdiabetes diagnostiseras med hjälp av sockerbelastningstest, där gränsvärdena är lägre än vid ett normalt sockerbelastningstest. År 2018  diagnostiserades graviditetsdiabetes hos 21%  av alla gravida, då samma tal var år 2016 16 %.

Om blodsockret är förhöjt under graviditeten, kan det ha en negativ inverkan på såväl barnet som mamman under graviditeten och senare i livet. Målet är att hålla blodsockret så normalt som möjligt. Vid sidan av kostbehandling behöver vissa tablettbehandling eller insulinbehandling.​

Ett förhöjt blodsocker under graviditeten kan även bero på odiagnostiserad typ 2-diabetes, begynnande typ 1-diabetes eller MODY-diabetes.

Behandling och uppföljning av graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes behandlas med kost och motion. Cirka 20 procent behöver läkemedelsbehandling, metformintabletter e​ller insulininjektioner. Blodsockermålet vid egenmätningar är under 5,5 mmol/l före måltid och under 7,8 mmol/l efter måltid.

Behandling och uppföljning av graviditetsdiabetes behandlas detaljerat i Hälsobyns Kvinnohus.​

Risker av graviditetsdiabetes för mamman

  • förhöjt blodtryck under graviditeten
  • behov av att sätta igång förlossning
  • större sannolikhet för kejsarsnit
  • ökad risk att senare insjukna i typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.​

Risker av graviditetsdiabetes för barnet

  • barnet växer för mycket under fosterstadiet
  • syrebrist under graviditeten
  • försvårad förlossning
  • problem under nyföddhetsperioden
  • ökad risk för övervikt och ämnesomsättningsstörningar längre fram.

Blodsockret normaliseras i regel efter förlossningen. Om graviditetsdiabetesen krävde läkemedelsbehandling, görs ett sockerbelastningstest redan inom tre månader efter förlossning. I annat fall görs sockerbelastningstest tolv månader efter förlossning, därefter individuellt med 1–3 års mellanrum.

Risk att insjukna i diabetes efter graviditet​en

Över hälften av de som har graviditetsdiabetes löper risk för att insjukna i typ 2-diabetes inom 10–15 år. Det är viktigt att bli av med eventuella överloppskilon från graviditetstiden och i övrigt ha en livsstil som främjar hälsan.

Överviktiga bör sträva efter att gå ned i vikt före följande graviditet. En viktminskning på bara 3–4 kg minskar diabetesrisken avsevärt.

På annat håll i Hälsobyn

Läs mer om Graviditetsdiabetes​ (Kvinnoporten​)


Näs​ta sida

 


Uppdaterad  4.8.2019

Kyllä