Graviditetsplanering

Sockerbalansen borde vara i skick redan före graviditeten. Därför är det viktigare för diabetiker att planera sin graviditet än för andra.

​​​​

Blodsockerbalansen borde vara bra redan när graviditeten påbörjas, det vill säga före befruktning. Målet för sockerhemoglobinet HbA1c är under 53 mmol/mol (7 %).

En person som har diabetes, bör oavsett diabetestyp planera sin graviditet på polikliniken för graviditetsplanering i god tid innan man önskar att graviditeten ska börja. Graviditet och planering av den är en indikation för sensorering. En person med typ 1-diabetes kan eventuellt övergå till pumpbehandling.

I regel behövs remiss för att komma till polikliniken för graviditetsplanering. Det lönar sig åtminstone att ta med sig uppgifter om alla läkemedel (inklusive receptfria läkemedel), omfattande uppföljningsdata om blodsocker och blodtryck samt resultaten från den senaste ögonbottenfotograferingen.

På polikliniken för graviditetsplanering utreds situationen i njurar, ögonbotten och hjärta samt sköldkörtelfunktion. Utifrån undersökningarna utvärderas läkemedelsbehandlingen som är i bruk och vilken läkemedelsbehandling som behövs. När de faktorer som påverkar mammans och babyns hälsa har kontrollerats och beaktats i god tid, kan diabetiker i regel tryggt bli gravida.

Folsyratillskott (1–5 mg per dygn) påbörjas redan innan det blir aktuellt att sluta med preventivmedel. När graviditeten är igång, kontaktar man själv rådgivningen, varifrån man får en remiss till mödrapolikliniken för uppföljning under graviditeten.


Näs​ta sida

 


Uppdaterad  10.6.2019

Kyllä