Förlossning

Om det inte finns några förhinder på grund av mammans och fostrets hälsa och fostrets storlek, kan förlossningen ske vaginalt. Kejsarsnitt är emellertid vanligare än hos andra mödrar.

​​​​

Diabetiker kan föda vid den beräknade tidpunkten vaginalt, om graviditeten har förlöpt väl, fostret mår bra och dess storlek lämpar sig för vaginal förlossning. Oftast planerar man igångsättning av vaginal förlossning redan före den beräknade tiden. Kejsarsnitt väljs oftare än för andra.

För diabetiker är vaginal förlossning en specialförlossning som borde framskrida utan att förlossningen bromsas upp. Om det under förlossning förekommer avvikelser i fostrets hjärtljudsuppföljning (CTG), tar man mycket lätt till kejsarsnitt. Sannolikheten för kejsarsnitt är 2–4 gånger större bland diabetiker än övriga mödrar.​

Hos dem som använder insulin ser man till att hålla blodsockret jämnt vid 4–7 mmol/l under förlossningen för att babyns blodsocker inte ska sjunka för lågt efter förlossningen.

Beroende på förlossningssjukhus kan användningen av insulinpump vara til​låtet. Då bestämmer mamman den lämpliga basinsulindosen. Normalt påbörjas intravenös parallell infusion av insulin och glukos i ven när förlossningen börjar.

Ett planerat kejsarsnitt görs på morgonen. Dosen av långtidsverkande insulin föregående kväll kan minskas med 2–4 enheter för att undvika nattlig sänkning av blodsockret. Morgonens långtidsverkande insulin injiceras efter förlossningen. Blodsockernivån regleras med insulin- och glukosinfusioner.​


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019