Efter förlossningen

Efter förlossningen återgår man till normal insulindosering, eventuellt med aningen mindre doser. Amning rekommenderas.

​​

Efter förlossningen, när mamman har fått mat, övergår man till normal insulindosering under huden. De insulindoser som behövs är normalt några enheter mindre än de doser man haft före graviditeten.​

Man uppmanas att amma och stöder påbörjandet av amning. Amning förbrukar energi och blodsockret kan lätt sjunka och bli för lågt. Under amningstiden kan blodsockret före måltid vara på nivån 6–8 mmol/l och sockerhemoglobinet HbA1c på nivån 58–63 mmol/mol. Mamman bör alltid äta före amning (även på natten), och vid behov ha tillgång till mat under själva amningen. Man måste även se till att få tillräckligt med vätska och kalcium.

Om mamman har haft blodtrycksmedicinering i slutet av graviditeten, fortsätter man med denna i 2–3 veckor tills blodtrycket har balanserats. Blodtrycksmedicinering är inte ett hinder för amning.

Efterkontrollen sker normalt på rådgivningen. Dessutom uppsöker man läkare inom inremedicin eller endokrinolog på förlossningssjukhuset och kollar upp sin diabetes och dess behandling. Det är viktigt att skydda sig mot oönskad graviditet även under amningstiden.


Före​gående sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019