Blodtrycksbehandling under graviditeten

Den som har diabetes bör själv mäta sitt blodtryck hemma. Diabetiker har större risk att få förhöjt blodtryck under graviditeten.

​​​​​​​​

Målet för blodtrycket under graviditeten är under 140/90 mmHg. Bland de läkemedelsfria behandlingarna av blodtrycket är de viktigaste att undvika salt (natrium), rikligt saltad mat och lakrits samt att röra sig lugnt och vila. Om blodtrycket överskrider 150/100 mmHg vid egenuppföljningen upprepade gånger, ska man kontakta kliniken för graviditetsuppföljning.

Diabetiker har en förhöjd risk för förhöjt blodtryck och preeklampsi (förhöjt blodtryckssymtom under graviditeten). Preeklampsi kallades tidigare för havandeskapsförgiftning eller graviditetstoxikos. Det betyder en graviditetsrelaterad snabb ökning av svullnad, förhöjt blodtryck och protein i urinen. Preeklampsi förutsätter vila och läkemedelsbehandling på sjukhusavdelning. I regel måste förlossningen sättas igång i förtid.

Risken för preeklampsi är särskilt stor hos de diabetiker som redan före graviditeten har funktionsstörningar i njurarna.

På a​nnat håll i Hälsobyn

Läs mer om Blodtryckssjukdom före graviditeten och Preeklampsi (tidigare toxikos eller havandeskapsföriftning)  i Kvinnoporten.


Fö​regående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  11.6.2019