Diabetikers graviditet

​​​​​​​

Graviditetsprevention och familjeplanering är ett viktigt samtalsämne på diabetesmottagningen.

Graviditetsprevention och familjeplanering är ett viktigt samtalsämne på diabetesmottagningen. Årligen föder cirka 350 kvinnor med typ 1-diabetes och cirka 60–70 med typ 2-diabetes. Trots rekommendationerna är endast cirka en tredjedel av diabetikers graviditeter planerade. Därför är det viktigt att ta upp familjeplanering som samtalsämne vid de normala diabetesuppföljningsbesöken. Det är viktigt att sköta om prevention när graviditet inte ännu är aktuell.

pic Graviditetsplanering

Sockerbalansen borde vara i skick redan före graviditeten, läs mer

pic Blodsockerbehandling under graviditeten

Insulinbehovet förändras under graviditeten, läs mer​

pic Typ 2-diabetes och graviditet

Graviditet hos personer med typ 2-diabetes följs upp på mödrapolikliniken, läs mer

pic Blodtrycksbehandling under graviditeten​

Diabetiker har större risk att insjukna i blodtryckssymtom under graviditeten, läs mer

pic Uppföljning under graviditeten

Fostrets och diabetikermammans mående följs upp noggrant under graviditeten, läs mer

pic Förlossning

När en diabetiker ska föda, planeras det individuellt, läs mer

pic Efter förlossningen

Efter förlossningen, när mamman har fått mat, övergår man till normal insulindosering under huden, läs mer​