Diabetes och graviditet

​​​​När en person med diabetes är gravid är det en speciell situation för såväl mamman som fostret, vare sig det rör sig om graviditetsdiabetes, typ 2-diabetes eller typ 1-diabetes. Det är viktigt att man planerar graviditeten på förhand. Det lönar sig att berätta om graviditetsplanerna i god tid på det egna vårdstället.

​​


pic Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes betyder att förhöjt blodsocker konstateras första gången under en graviditet, läs​ mer

pic ​Diabetikers graviditet

Graviditetsprevention och familjeplanering är ett viktigt samtalsämne på diabetesmottagningen, läs mer​