Kransartärsjukdom

​​

Uppkomsten och fortskridandet av kransartärsjukdom påverkas av många riskfaktorer. De viktigaste av dessa är rökning, förhöjd kolesterolhalt i blodet eller annan störning i fettomsättningen, högt blodtryck och diabetes. Även sjukdom i tändernas bindväv, parodontit, kan öka risken för kransartärsjukdom​.

Personer med diabetes löper omkring tre gånger större risk för att få kransartärsjukdom och hjärtinfarkt. Därför är det mycket viktigt att ta reda på och behandla riskfaktorerna för kransartärsjukdom.

Symtom

Kransartärsjukdomen börjar vanligtvis ge symtom när en förträngning av en kransartär stör blodcirkulationen.

Eftersom hjärtats syrebehov ökar vid ansträngning, är det vanligaste symtomet en tryckande smärta som uppträder vid ansträngning, en obehagskänsla över bröstkorgen, halsen, axlarna, mellan skulderbladen eller i händerna. Smärtan eller obehaget stoppar i regel rörelsen. Symtomen lättar vanligtvis inom några minuter efter att man stannat upp.

Symtomen kan även vara andnöd, halsbränna samt allmän känsla av trötthet och illamående. Diabetiker får inte nödvändigtvis några tydliga smärtsymtom.

Vid stabil kransartärsjukdom kan symtomet uppkomma vid belastning eller i samband med en kraftig känsloreaktion.

Vid instabil kransartärsjukdom får man symtom även vid lätt ansträngning och rentav vid vila. Attackernas styrka och täthet varierar från person till person. I värsta fall kan den förträngning eller det mjuka plack som ansamlats på kransartärens vägg lossna, varvid kransartären täpps till av den koagulering som uppstår vid rupturen. Detta leder till hjärtinfarkt, det vill säga blodpropp i hjärtat. Det rör sig alltid om en hotande situation som kräver omedelbar behandling.

Ibland kan en akut hjärtinfarkt vara det första symtomet på kransartärsjukdom.

Diagnos

Kransartärsjukdom hos diabetiker diagnostiseras på samma sätt som hos andra. Diagnosen baserar sig på en klinisk läkarundersökning, belastningstest och kontrastmedelsundersökning av kransartärerna.

Behandling

Behandlingen av kransartärsjukdom bygger på en god behandling av riskfaktorer, hälsofrämjande livsstil och läkemedelsbehandling.

En effektiv behandling av högt blodtryck, läkemedelsbehandling som sänker kolesterolet i blodet och bra läkemedelsbehandling av blodsockret bromsar upp fortskridandet av kransartärsjukdomen och ger fler levnadsår. Dessutom förebyggs blodets koaguleringstendens med en liten dos acetylsalicylsyra, aspirin.

Ballongvidgning eller bypass-operation behövs om symtomen är svåra trots läkemedelsbehandlingen.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019