Hjärnartärsjukdom och störningar i hjärnans blodcirkulation

​​​​ Med störningar i hjärnans blodcirkulation avses hjärninfarkt (blodpropp), hjärnblödning eller övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA = Transient Ischemic Attac​k). Vanliga symtom på störningar i hjärnan blodcirkulation är att ena mungipan hänger, ena handen och/eller foten är förlamad och problem att tala.

Riskfaktorer

Diabetes ökar risken för hjärninfarkt med 2–6 gånger. Den främsta riskfaktorn som kan behandlas är högt blodtryck. Risken ökar också till följd av högt LDL-kolesterol i blodet. Bra behandling av blodtrycket och kolesterolmedicinering minskar effektivt störningar i hjärnans blodcirkulation.

Den vanligaste rytmstörningen, förmaksflimmer, höjer risken för hjärtorsakad artärtrombos i hjärnan femfaldigt. Hos personer med förmaksflimmer kan risken för hjärninfarkt effektivt förhindras med antikoagulantiabehandling (AK-behandling) som minskar blodets koaguleringsförmåga.

En livsstil som stöder en bra behandling av diabetes kan även minska risken för hjärnartärsjukdom och störningar i hjärnans blodcirkulation. Det betyder att rökfrihet, viktkontroll, måttlig alkoholkonsumtion, hjärtvänlig kost och daglig motion är en del av den övergripande behandlingen.

Symtom

Symtom som tyder på störningar i hjärnans blodcirkulation är:

  • Förlamningssymtom: i regel sänkt styrka och/eller känsla i ena handen och/eller foten
  • Hängande mungipa
  • Talstörning
  • Synrubbning: dubbel bild i båda ögonen eller avsaknad av delar i synfältet
  • Balansstörning: svårt att gå och svindel samtidigt

Symtomen utvecklas och når snabbt sin topp på några minuter eller i mer sällsynta fall på några timmar. Den drabbade märker inte nödvändigtvis själv sina symtom. Då ska man be personen att

  • lyfta upp armarna och röra på fötterna (kraftlöshet eller känselbortfall i händer eller fötter)
  • upprepa en enkel mening (sluddrande tal eller svårt att tala) eller
  • le (hänger patientens ena mungipa, blir leendet ensidigt).

Om personen inte klarar av ett eller flera av föregående, ska man omedelbart uppsöka sjukhusjouren. Det är viktigt att ange vilken tid symtomen uppkom.

Vid övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA) försvinner symtomen i regel inom en timme. En TIA-attack kan vara ett förebud för en kommande hjärninfarkt. Därför ska man även vid en TIA-attack omedelbart uppsöka vård..

Behandling

När symtom som är förknippade med störningar i hjärnans blodcirkulation uppkommer ska man snabbt söka vård. Det är viktigt att ringa nödnumret 112 för att säkerställa en akut transport med ambulans till sjukhusets jourpoliklinik (inte hälsocentral), eftersom upplösande behandling för hjärninfarkt måste påbörjas omedelbart. Ju snabbare behandlingen påbörjas, desto större nytta ger den.

På sjukhuset utreds det först om det rör sig om en hjärninfarkt. Hjärninfarkt och hjärnblödning kan ge liknande symtom, men de kan särskiljas från varandra med hjälp av avbildningar av hjärnan. Dessutom görs andra undersökningar som syftar till att utreda orsaken till hjärninfarkten.

Ett blodkärl som blockerats av en blodkoagulation öppnas med blodproppslösande behandling, om det har gått mindre än 4,5 timmar sedan symtomen började. Man kan även lyckas öppna blodkärlet med en kateter inne i artären, om avbildningsundersökningen visar att det är ett stort blodkärl som är täppt. Som fortsatt behandling ges medicinering som antingen förebygger uppkomsten av blodpropp eller minskar blodets koaguleringsförmåga. Detta görs i s​yfte att undvika att nya proppar ska utvecklas. Oftast behövs även blodtrycks- och kolesterolmedicinering.

Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  27.5.2019 7.50