Allmänt om hjärt- och kärlsjukdomar

​​​​Diabetiker har mer artärsjukdomar än den övriga befolkningen. Till dessa hör kransartärsjukdom, hjärnartärsjukdom och artärsjukdom i benen. Risken för hjärtsvikt och förmaksflimmer är också förhöjd.

​​Med bra behandling av diabetes och effektiv behandling av riskfaktorer har sjukligheten och dödligheten i artärsjukdomar minskat hos diabetiker precis som hos övriga. ​

VArtärsjukdom (åderförkalkning, ateroskleros) betyder att de artärer som för fram blodet blir förträngda, varvid blodflödet i artären störs. Sjukdomen kallas även åderförkalkning, även om förträngningarna inte beror på kalk.

På grund av den höga risken för artärsjukdom omfattar god behandling av diabetes vid sidan av blodsockerbehandling även rökfrihet, kost och motion som stöder hjärthälsan samt vid behov läkemedelsbehandling av högt kolesterol och blodtryck. Riskfaktorerna för artärsjukdom kartläggs alltid när diabetes konstateras och i samband med årliga besök.

Vet du dina egna värden och risker?

Ta reda på dina egna värden med anknytning till artärsjukdom samt dina mål och metoder för att nå målen

  • halten av LDL-kolesterol i blodprov?
  • ligger blodtrycket på målnivån?
  • rökning
  • resultat för sockerhemoglobin (HbA1c)

Med Finriski-räknaren kan man uppskatta sin risk för att insjukna i artärsjukdom under de närmaste tio åren.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019