Fettlever

Fettlever innebär en riklig ansamling av fett i levercellerna. Det är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Fettlever är oftare förknippad med metabolt syndrom och typ 2-diabetes än för stor alkoholkonsumtion.

​​​Fettlever betyder att minst fem procent av levercellerna består av fett. Allmänt tänker man att fettlever beror på för stor alkoholkonsumtion. Det är möjligt, men i Finland är den vanligaste orsaken något annat än alkoholkonsumtion. Då talar man om icke-alkoholorsakad steatos (fettlever). Hos vissa personer kan steatos leda till steatohepatit (inflammation). Till följd av inflammationen kan det uppstå bindväv i levern, varvid fettlever även kan leda till skrumplever (levercirros) och leversvikt.

Fettlever är i regel ett tecken på en omfattande störning i ämnesomsättningen, som utsätter för typ 2-diabetes, högt blodtryck, förändrade blodfettvärden samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Fettlever är oftast symtomfri. Nästan alla feta människor och merparten av typ 2-diabetiker har fettlever. ​

Det effektivaste sättet att behandla fettlever är att banta. En fet lever kan oftast återhämta sig, och förändringar som orsakats av inflammation och lindriga bindvävsbryggor kan rentav repareras.

Förekomsten av fettlever

Icke-alkoholorsakad fettlever är en folksjukdom som kan konstateras hos upp till en tredjedel av alla vuxna. Hos cirka fem procent av 45–74-åringar har fettlevern fortskridit till steatohepatit. Fettlever ökar även risken för levercellscancer, särskilt om personen har utvecklat en levercirros.

Riskfaktorer för fettlever

Icke-alkoholorsakad fettlever är nära förknippad med övervikt, metabolt syndrom och typ 2-diabetes. Ibland kan dock normalviktiga också ha sjukdomen. Då ligger ärftliga riskfaktorer bakom, men de leder inte automatiskt i sig till sjukdomen.

Behandling av fettlever

  • En viktminskning på bara fem procent räcker till för att minska fettinlagringen och om man bantar mer kan även förändringar på grund av inflammation repareras.
  • Målet är att överviktiga går ner tio procent i vikt inom ett år.
  • En lämplig kost följer de allmänna kostrekommendationerna. Det lönar sig att undvika mättat fett och drycker som sötats med socker.
  • Motion minskar mängden fett i levern även utan viktnedgång.
  • Både uthållighetsmotion (till exempel gång, joggning, cykling) och gymträning är nyttiga.​
  • Övriga faktorer som belastar levern och därför bör undvikas är vissa mediciner, alkohol och rökning.

NAFLD och NASH

Icke-alkoholorsakad fettl​ever är på engelska non-alcoholic fatty liver disease, som allmänt förkortas NAFLD. Fettleverinflammation kallas å sin sida NASH, det vill säga non-alcoholic steatohepatitis.

Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.6.2019