Vad är njursjukdom, det vill säga nefropati?

​​​​​Det första tecknet på diabetesnjursjukdom, det vill säga nefropati, är en liten utsöndring av proteinet albumin i urinen ( lindrig albuminuri). Albumin utsöndras i så små mängder att det krävs en mycket känslig metod för att det ska upptäckas i ett urinprov.  Lindrig albuminuri är inte förknippad med några symtom. Det är emellertid mycket viktigt att upptäcka albuminuri, eftersom man genom en bra behandling kan få mikroalbuminuri att försvinna helt.

Hos en del diabetiker fortskrider njursjukdomen dock. Mer albumin börjar utsöndras i urinen.  Om mängden albumin som utsöndras i urinen är riklig, kan albuminhalten i blodet vara för låg. Detta kan leda till svullnader.

Även njurarnas förmåga att rena kroppen på slaggämnen kan försämras. Detta undersöks genom att bestämma kreatininvärdet (P-kreatinin) ur ett blodprov och på basen av värdet kan man beräkna den glomerulära filtrationsförmågan (eGFR). I regel orsakar inte lindrig eller ens medelsvår njursvikt några symtom.

Diabetisk njursjukdom,  albuminuri och njursvikt ökar var för sig och tillsammans risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bra behandling av diabetes minskar såväl risken för blod- och kärlsjukdomar som bromsar upp njursjukdomens fortskridande.

Njursjukdomen kan fortskrida långsamt under årens lopp. Svår njursvikt, uremi, behandlas med dialysbehandling och njurtransplantation.

Faserna av diabetesnjursjukdom

(klicka på bilden för att göra den större)

Denna bild endast publicerad på finska

​På svenska​På finska
Hos en stor dela av patienterna kan mikroalbinuri helt elimineras genom behandlingSuurella osalla potilaista mikroalbuminuria voi kokonaan hoidon avulla hävitä
Hos en del av patienterna utvecklas njursjukdom med njursvikt​Osalla potilaista munuaistauti etenee siten, että ilmaantuu munuaisten vajaatoiminta
Njurarna fungerar vanligtMunuaiset toimivat normaalisti
Urin utsöndras inteVirtsaa ei erity albumiinia
Ingen njursjukdomEi munuaistautia
Början av njursjukdomAlkava munuaistauti
MikroalbuminuriMikroalbuminuria
Njurfunktionen är vanligtvis normalMunuaisten toiminta yleensä normaalia
ProteinuriProteinuria
Njurfunktionen börjar försämrasMunuaisten toiminta alkaa huonontua
Diabetisk njursjukdomDiabeettinen munuaistauti
Allvarlig njurskadaVaikea munuaisvaurio
DialysvårdDialyysihoito
Njurtransplantation Munuaissiirto

Hos diabetiker med typ 1-diabetes har njursjukdomens fortskridande till svår njursjukdom minskat avsevärt under de senaste årtiondena. Typ 2-diabetes har varit den vanligaste sjukdomen som lett till svår njursjukdom​ som kräver dialysbehandling i Finland sedan 1999. Under de senaste åren har incidensen av svår njursjukdom hos typ 2-diabetiker dock minskat.

Nästa sida

 

  

 

Kyllä

Uppdaterad  17.9.2019