Symtom och fynd i samband med diabetesnjursjukdom

Det är viktigt att komma ihåg att diabetisk njursjukdom inte ger några symtom i det skede när man har de bästa möjligheterna att stoppa sjukdomens fortskridande.

​​​​​​​

Albuminuri  är inte förknippade med några symtom. Hos personer med typ 1-diabetes börjar blodtrycket ofta stiga i samma tider som albuminuri börjar uppträda. Vid typ 2-diabetes börjar blodtrycket ofta stiga redan innan förändringar i njurarna uppträder.

När  albuminuri ökar till över 3 g/dygn kan man få svullnader. Blodtrycksvärdena börjar stiga ytterligare när nefropatin försvåras.

När njurfunktionen försämras till medelsvår (eGFR under 60) får man ofta anemi. Anemi är förknippat med trötthet oc​h sänkt prestationsförmåga. Vid svår njursjukdom (eGFR under 30) kan det förekomma så kallade uremiska symtom, som till exempel aptitlöshet, illamående och oavsiktlig viktnedgång, vilka ofta avhjälps när dialysbehandling påbörjas. Uremi kan även vara förknippad med kliande hud och sendrag i benen.​​​​​​​​​


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  17.9.2019