Kost vid njursvikt

Diabetes kan påverka njurfunktionen. Bra sockerbalans, bra behandling av blodtrycket och rätt kostval är viktiga när man ska förebygga och behandla njursvikt.

​​​​​​​​

Lindrig njursvikt eller tecken på njurskada (till exempel ​albuminuri)

I kosten eftersträvas ett måttligt proteinintag, låg salthalt och val som främjar hjärthälsan överlag samt ett lämpligt energiintag. Överviktiga bör gå ner i vikt.

Proteinintaget hålls måttligt när man bygger ihop huvudmåltiderna enligt tallriksmodellen. När man använder pålägg är en lämplig mängd en skiva per bröd. Livsmedel med tillsatt protein eller proteintillskott rekommenderas inte. Flytande mjölkprodukter kan man dagligen använda 5–6 deciliter och dessutom 2–3 skivor ost. Denna mängd tryggar ett tillräckligt kalciumintag. Frukter, bär, grönsaker, fullkornsprodukter och mjukt fett rekommenderas enligt befolkningens kostrekommendationer.

Måttlig eller svår njursvikt

I kosten begränsas intaget av fosfor och ett måttligt proteinintag eftersträvas fortfarande. Vid svårare njursvikt kan man även behöva begränsa kaliumintaget i kosten. Om vätska inte ansamlas i kroppen, gynnas njurarna av ett aningen större vätskeintag.

Kosten förändras om man behöver dialysbehandling. Näringsterapeuten på vårdstället ger individuella kostråd.

På annat håll i Hälsobyn

Läs mer om kostbehandling av njurpatienter (Njurhuset.fi)


Föregående sidaNästa sida

 

​​​
 

Uppdaterad  17.9.2019