Förekomsten av diabetisk njursjukdom och riskfaktorer

​​​​​​​

​​Vid typ 1-diabetes uppträder albuminuri sällan inom fem år från insjuknande. Undantagsvis kan en avsevärt hög blodsockernivå i diagnosskedet, tillfälligt öka belastningen på njurarna och framträda som tillfällig albuminuri. Tidigare insjuknade cirka var tredje person, men i dag insjuknar mindre än en tiondel i egentlig diabetisk njursjukdom när man haft typ 1-diabetes i 25 år. Därefter är risken liten.

Njursjukdom är vanlig hos personer med typ 2-diabetes. Hos upp till 20 procent av dem som insjuknar i typ 2-diabetes konstateras någon grad av njursjukdom redan när diabetesen konstateras. Det kan hända att typ 2-diabetes har förekommit under en längre tid före den konstateras och därmed hunnit belasta njurarna i smyg.

En hög blodsockernivå är en viktig riskfaktor för albuminuri. Blodsockret har även en central betydelse för hur njursjukdomen fortskrider. Förhöjt blodtryck och rökning ökar både på uppkomsten av njursjukdom och på risken för att njurförändringarna ska fortskrida. Även ärftliga faktorer spelar in. Män med typ 1-​diabetes löper större risk än kvinnor.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  17.9.2019