Behandling av diabetes njursjukdom

Undersökningar har visat att långvarig behandling som omfattar de olika riskfaktorerna på ett övergripande sätt kan bromsa upp njursjukdomens fortskridande.

​​​​​​​​​​​​

Behandling vid begynnande njursjukdom

De viktigaste behandlingsmetoderna är en bra behandling av diabetes och blodtryck.  Albuminuri kan försvinna när blodsockerbalansen förbättras. I detta skede påbörjas även medicinering mot utsöndringen av albumin i urinen, vilket också kan få lindrig albuminurin att försvinna helt. Som läkemedel används ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare, som används som primära läkemedel när man behandlar förhöjt blodtryck.

Läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes som glyfloxiner (en typ av sockersänkande medel) och vissa läkemedel för tarmhormoninjektion (GLP1-derivat) har visat hämmande effekt på framskridande av njursjukdom.​


Behandling vid konstaterad njursjukdom

Det är viktigt att upprätthålla en god sockerbalans för att bromsa upp både njursjukdom och andra följdsjukdomar. Hos personer som lider av diabetes njursjukdom är målet för halten av sockerhemoglobinet HbA1c i blodet samma som för andra med diabetes, det vill säga under 53 mmol/mol (7,0 %), om man inte upprepade gånger uppmäter lågt blodsocker. Målen för behandlingen av äldre personer planeras individuellt.

Doserna av flera tablettläkemedel för behandlingen av typ 2-diabetes minskas eller avslutas när njurfunktionen försämras. Vid svår njursvikt kan man även behöva minska insulindoserna.

Målet för blodtrycket vid njursjukdom är under 130/80 mmHg. Behandlingen av blodtrycket bromsar upp njursjukdomens fortskridande och alla blodtrycksmediciner kan användas. Särskilt nyttiga är ACE-hämmare och angiontensinreceptorblockerare. Dessa minskar effektivast  albuminuri och skyddar därigenom njurarna.

Om en diabetiker har albuminuri, bör LDL-kolesterolet vara under 1,8 mmol/l (eller sänkas 50 % från utgångsnivån)​.

Rökning ökar risken för uppkomst och fortskridande av njursjukdom. Det lönar sig inte att börja röka och det lönar sig alltid att sluta röka.

Läs mer:​

​​

Egenvård av blodtryck (Diabeteshuset)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019