Tunnfiberneuropati

De tunna nervfibrerna skadas lätt av förhöjt blodsocker.

​​​​​​​

En del av de nervfibrer som förmedlar känseln från huden är tunna nervfibrer, vars uppgift är att förmedla information till hjärnan om bland annat smärta och temperaturskillnader. De tunna nervfibrerna skadas lätt av förhöjt blodsocker.

Övergående akut smärtsam tunnfiberneuropati påträffas ibland när en långvarigt hög blodsockernivå korrigeras snabbt. Detta kan även hända hos personer som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Det vanligaste symtomet på tunnfiberneuropati är en brännande smärta i benen och fötterna. Dessutom kan det förekomma stickningar, känsla av elektriska stötar, känselbortfall, känsla av kyla, klåda och en förhöjd smärtförnimmelse. Det kan kännas olidligt smärtsamt när täcket eller sockan ligger mot huden på benet. Oftast framhävs symtomen vid vila.

Undersökningar

Läkare kan göra sensoriska test av nervkänseln för att mäta de tjocka nervfibrernas funktion. Vid tunnfiberneuropati kan testresultaten vara helt normala. Diagnosen för tunnfiberneuropati baseras på typiska symtom. Som preciserande undersökning kan man ibland göra en mätning av smärttröskeln.

Behandling av smärtsam neuropati

Neuropati är smärtsamt endast hos vissa personer, och man vet inte orsaken till detta. Orsaken till neuropatismärta är förändringar i smärtbanorna. Även om det inte finns någon egentlig behandling för neuropati, finns det läkemedelsbehandlingar som höjer smärttröskeln och som kan användas mot smärtsymtomen.

Också vid smärtsam neuropati är det viktigt att ta reda på att den inte beror på någon annan orsak, som kunde behandlas.

Neuropatirelaterade smärtsymtom behandlas primärt med så kallade tricykliska antidepressiva läkemedel, nyare antidepressiva läkemedel, epilepsiläkemedel (pregabalin, gabapentin) eller kombinationer av dessa. Ibland behövs smärtstillande läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Medicineringen syftar till att höja smärttröskeln.

Även om det är viktigt med en bra behandling av blodsockret i samband med neuropati, hjälper denna behandling i sig inte mot neuropatisk smärta. Det viktigaste är en bra behandling mot den neuropatiska smärtan.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
​​​​
 

Uppdaterad  10.6.2019