Kartläggning av neuropati vid årskontroll

Enkla undersökningar som testar känseln och muskelfunktionen i fötterna hör till de undersökningar som görs vid årskontrollen.

​​​​​​​​

Symtom på och fynd av diabetesneuropati kartläggs på läkarmottagningen vid årskontrollen. Neuropatiscreening är viktigt, eftersom hälften av alla diabetesrelaterade perifera neuropatier är symtomfria.

Om man inte identifierar diabetesneuropati, kan personen till exempel bli utan förebyggande fotvård.

Hos personer med typ 1-diabetes påbörjas screeningen senast fem år efter insjuknandet. Screening är särskilt viktigt om blodsockerbalansen är hög eller man har andra diabetesrelaterade följdsjukdomar, som till exempel störningar i njurfunktionen eller allvarligare förändringar i ögonbottnen.

Det perifera nervsystemet undersöks på mottagningen med enkla undersökningsinstrument, som hör till grundutrustningen på mottagningen. Först och främst inspekteras fötternas hud visuellt. Förhårdnader kan tala om nedsatt hudkänsel. Hudkänseln i fötterna undersöks med ett så kallat monofilamenttest, i minst tre punkter på vardera foten. Patienten ombeds säga till genast när beröringen känns. Ett helt normalt resultat antyder starkt att den så kallade skyddskänseln är normal. Vibrationssinnet undersöks med en stämgaffel vid utstående ben, som till exempel vid roten av stortån. Sträckreflexerna undersöks med en reflexhammare. Dessutom kartläggs symtom på funktionsstörningar i det autonoma nervsystemet.

Neuropati i blodomloppet kan på mottagningen undersökas med ortostatiskt prov. I problemsituationer kan man göra ytterligare undersökningar eller konsultera neurolog.

Det är viktigt att du berättar om dina symtom för den läkare som ansvarar för din diabetesbehandling. Du kan själv ta med symtomenkäter om neuropatisymtom till mottagningen.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019