Tandköttsinflammation och parodontit

Personer med diabetes lider större risk för tandköttsinflammation och tandlossning, parodontit.

​​​​​​​​​​​

Mikrober i munnen orsakar tandköttsinflammation och när sjukdomen fortskrider förstör den käkbenet och de vävnader som förbinder tänderna till käkbenet. Då talar man om parodontit. Om en diabetiker har en hög blodsockernivå, är inflammationen svårare och vävnadsförlusten kan gå snabbare. Oftast är symtomet blödning från tandköttet när man borstar tänderna. Inflammationen fortskrider i det fördolda under tandköttet och kan orsaka en så omfattande vävnadsbrist att man blir tvungen att dra ut tänder.

Dubbelriktad effekt

En inflammation i munnen höjer blodsockret. På grund av denna dubbelriktade effekt och att det är svårt att upptäcka sjukdomen är det särskilt viktigt att undersöka och vårda munnen. Tandläkaren undersöker de vävnader som håller fast tänderna genom att mäta djupet på fickorna i tandköttet i samband med kontroll. För att fastställa eventuell förlust av vävnad kan det vara bra att ta en röntgenbild av tänderna. Utifrån fynden går man tillsammans med personen igenom vårdplanen och lär ut egenvård.

Diabetiker kräver särskild omsorg och det är bra att regelbundet låta kontrollera munhälsan. Undersöknings- och vårdintervallet bestäms individuellt.

Rökning ökar risken

Rökning ökar risken för och svårighetsgraden av parodontit samt försämrar återhämtningen även om bakteriebeläggningarna skulle tas bort. Det är av yttersta vikt att sluta röka, och yrkesmänniskorna inom tandvård erbjuder hjälp med att minska eller sluta röka.

Tandköttsinflammation är en inflammation av mjukvävnad som orsakas av bakteriebeläggningar. Den kan behandlas genom att ta bort tandsten och plack och genom att effektivisera egenvården av munnen, det vill säga rengöringen av tänder och tandmellanrum genom att borsta tänderna två gånger per dygn. Handledning för egenvård och hjälp med att välja rengöringsredskap ges av yrkesmänniskorna inom tandvården.

Bild: Finlands Tandläkarförbund.

Vid parodontit förstörs de vävnadsfibrer som håller fast tänderna och tänderna börjar röra sig mer. Det kan synas som springor mellan tänderna eller att tandbågen ändrar form. Inflammationen fortskrider utan att ge smärta och symtomet är främst blödning från tandköttet. Rökning minskar blodcirkulationen i tandköttet och parodontit kan fortskrida utan symtom så långt att man kan tappa tänder. Det enda tillförlitliga sättet att undersöka tillståndet hos de vävnader som håller fast tänderna är att mäta tandköttsfickorna.

Bild: Finlands Tandläkarförbund​​


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019