Fotproblem och förebyggande av dem

​​Hos diabetiker ska även vanliga ”småproblem” med fötterna behandlas ordentligt och man bör se till att de små problemen inte växer sig stora.

​​​​

Vanliga fotproblem

Högt fotvalv

Högt fotvalv kan vara en strukturell egenskap, eller så kan det utvecklas till följd av förändringar i muskelnerverna på grund av diabetes. En fot med högt fotvalv har en liten kontaktyta och trycket koncentreras starkt till hälen och den främre trampdynan. Bra skor hör till en bra behandling vid högt fotvalv. Individuella hålfotsinlägg kan behövas. Diabetiker bör undvika att gå barfota, särskilt om neuropati h​ar konstaterats. Inneskor ska användas också inomhus och alla skor ska väljas särskilt noggrant. Vårdstället ger dig hjälp i frågor som rör skor.

Plattfot

Plattfot är motsatsen till högt fotvalv. E​tt nedsänkt längsgående fotvalv kan vara strukturellt eller bero på till exempel dålig muskelstyrka i foten. Ofta finns det även andra förändringar i foten eller de övre delarna. Plattfot behandlas med gymnastik som stärker fotens muskler samt med hjälp av hålfotsinlägg.

Snedställd stortå (hallux valgus)

Hallux valgus beror ofta på en störning i fotens funktion som leder till att stortån belastas hårt. Felställningen främjas även av trånga eller högklackade skor. Med hallux valgus avses en felställning där stortån pekar mot de övriga tårna. Egenvården baserar sig på lämpliga skor och muskelträning. För att få information om behandling rekommenderas det att man kontaktar fotterapeut/fotskötare​.​

Hammartår

Hammartår beror ofta på sm​å eller olämpliga skor. I felställningen kröker sig tårna vid ena eller båda lederna. Oftast får hammartån förhårdnader på ändan. Nageln kan också bli tjockare. Felställningen kan även vara förknippad med till exempel högt fotvalv eller hallux valgus. För behandling av hammartår behövs bra skor som har tillräckligt med utrymme för tårna. Det är även viktigt att lätta upp trycket.​

Förhårdnader och liktorn

Förhårdnader och liktorn beror ofta på felställningar i fötter och tår. Olämpliga skor kan också orsaka skavningar och tryck, vilket får huden att bli tjockare. Det uppstår lätt sår i det förhårdnade området. Egen behandling av förhårdnader och liktorn omfattar smörjande massage med baskräm samt användning av lämpliga skor. Förhårdnaden kan skyddas med till exempel superlonrör (tåskyddstub). En fotterapeut/fotskötare tar bort förhårdnaden eller liktornen och tar reda på vad de beror på.

Hälsprickor

Hälsprickor är oftast förknippade med torr hud. Om huden är torr och inte flexibel kan den spricka ända till läderhuden. Kraftiga hälstötar ökar också trycket mot hälen. Sprickande hälar ska smörjas omsorgsfullt. Mjuka stötdämpande sulor hjälper till att motverka hudsprickorna.

Blåsor

Blåsor uppkommer till följd av upprepad mekanisk belastning. En blåsa är vätska som samlas i eller under huden. Man får inte själv punktera blåsor på grund av infektionsrisken. Blåsan ska skyddas med egenvårdsprodukter, till exempel polyuretanskumplatta. Uppkomsten av blåsor kan förebyggas till exempel med talk eller något mjukt skydd.

Vårtor

Vårtor är godartade hudtumörer som orsakas av virus. De flesta vårtor försvinner av sig själva inom några månader. Vårtor ska inte behandlas med frätande ämnen.

Fukt mellan tårna

​Fukt mellan tårna beror ofta på svettiga fötter, för små skor eller strumpor, slarvig egenvård eller felställningar hos tårna. Den skadade huden är utsatt för bakterieinfektioner. Vid behandling av fukt mellan tårna ska man utöver omsorgsfull tvätt och torkning ha fårull eller vikt fiberduk mellan tårna​.

Fot- och nagelsvamp

Fot- och nagelsvamp börjar ofta i ett fuktigt tåmellanrum, varifrån den även kan sprida sig till den övriga foten. Det egna vårdställen fastställer en svampinfektion genom odling. Behandlingen av svampinfektion främjas av att ha rena fötter, strumpor och skor. Vårdpersonalen berättar alltid hur en svampinfektion ska behandlas.

Om förebyggande av fot​pro​blem​

Det borde finnas tillräckligt med resurser på vårdenheten för att handleda egenvård av fötterna och åtgärder som förebygger fotproblem. Utöver att ta hand om fötterna bör den övriga diabetesbehandlingen vara i skick. Målinriktad behandling av blodsocker, rökfrihet, normalt blodtryck och kolesterol förebygger följdsjukdomar till diabetes, vilka exponerar för fotproblem.

Undvika fotproblem

De främsta riskfaktorerna för fotskador är dålig artärblodcirkulation och nervförändringar i fötterna.

Svåra problem, sår och kallbrand, börjar ofta med en liten skada eller annan extern orsak.

För att undvika svåra fotskador ska du hålla sockerbalansen god, inte röka, sträva efter att hålla blodets fettvärden goda och använda tillräckligt rymliga skor och även i övrigt sköta om fötternas välmående.

Inspektera själv fötterna regelbundet. Inspektera fötterna dagligen om det har konstaterats nervförändringar eller nedsatt artärblodcirkulation hos dig.

Se till att diabetesskötare, läkare eller fotterapeut/fotskötare kontrollerar dina fötter minst en gång om året och gör en riskbedömning för dina fötter.

Nedsatt artärblodcirkulation kan förbättras med ballongvidgning eller andra åtgärder.

Ta snabbt kontakt med läkare om du får även mindre fotskador, särskilt om du misstänker eller vet att blodcirkulationen i fötterna är dålig.

Läs mer:

Diabetes och fötterna, Diabeteshuset


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  11.6.2019