Diabetes och fötterna

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grundläggande diabetesbehandling omfattar årlig undersökning av fötterna och handledning för egenvård av fötterna. Särskild vikt fästs vid hudens skick, nervernas funktion, blodcirkulation och eventuella felställningar och lämpliga skor. Diabetiker löper större risk än andra att få långvariga sår och infektioner i fötterna, som tillsammans med störningar i blodcirkulationen ökar amputationsrisken.​


picUndersökning av fötterna och riskfaktorer

Fotproblem är vanligare hos diabetiker och därför bör man låta fötterna undersökas minst en gång om året, läs mer

pic Fotproblem och förebyggande av dem

Eventuella fotproblem bör behandlas ordentligt och man bör se till att små problem inte växer sig stora, läs mer

​​​​


Uppdaterad  27.5.2019