Funktionsstörningar i sköldkörteln

​​​​​​​​​​​​​​Funktionsstörningar i sköldkörteln är vanliga: cirka 10 procent av befolkningen har i undersökningar konstaterats ha lindriga avvikelser i sköldkörtelvärdena. Av dem som insjuknar i typ 1-diabetes vid vuxen ålder har cirka 30 procent en sköldkörtelsjukdom. Egentlig underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, förekommer hos cirka 0,4 procent av befolkningen och överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos hos 0,2 procent. Under- och överfunktion i sköldkörteln är vanligare hos kvinnor än hos män och snarare i högre ålder än i unga år.

Till funktionsstörningarna i sköldkörteln räknas även förstoring av sköldkörteln på bägge sidor, det vill säga struma. Vid underfunktion i sköldkörteln kan den krympa i storlek.

Såväl under- som överfunktion i sköldkörteln kräver behandling. Om de inte behandlas under en längre tid är de förknippade med en ökad risk för hjärtsjukdomar. Hos diabetiker kan en obehandlad underfunktion i sköldkörteln öka förekomsten av för lågt blodsocker, det vill säga hypoglykemi. Vid obehandlad överfunktion ökar insulinbehovet och risken för benskörhet ökar.


pic Underfunktion i sköldkörteln

Brist på sköldkörtelhormon gör ämnesomsättningen långsammare, vilket orsakar olika symtom, läs mer​

pic Överfunktion i sköldkörteln

Överskott av sköldkö​rtelhormon ger en snabbare ämnesomsättning och orsakar symtom, läs mer


​​

Uppdaterad  27.5.2019