Vad är retinopati?

​​​​​​

Varierande blodsockernivåer kan ge upphov till övergående grumlig syn. Med bra behandling av diabetes kan man minska uppkomsten och fortskridandet av näthinnesjukdom, det vill säga retinopati. ​

Varierande blodsockernivåer kan redan i början av diabetes ge upphov till övergående grumlig syn. Symtomet beror på att blodsockervariationen orsakar förändringar i ögonlinsens tjocklek, vilket tillfälligt ändrar ögats brytningsförmåga. Synen återställs när blodsockernivån normaliseras.

En långvarig hög blodsockernivå hos personer med diabetes ökar risken att insjukna i näthinnesjukdom dvs diabetesretinopati. Retinopati utvecklas vanligtvis så småningom och är helt symtomfri till en början. Därför bör alla diabetiker låta undersöka sina ögonbotten regelbundet för att konstatera retinopati och upptäcka förändringar som kräver behandling innan synen försämras. Retinopatin är ofta helt symtomfri även när det har uppstått förändringar i ögonbottnen som kräver behandling. Om retinopatin inte behandlas kan den orsaka en bestående försämring av synen.

Retinopati behandlas bäst genom att förebygga den. En bra blodsockerbalans, omsorgsfull behandling av blodtryck och behandling av störningar i blodets fettomsättning kan minska uppkomsten och fortskridandet av retinopati. När retinopatin behandlas i tid kan man förhindra en allvarlig synförsämring.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019