Undersökningar för att konstatera retinopati

​​​​

​I ögonläkarundersökning ingår undersökning av patientens synskärpa, visus, med bästa korrektion. Ögontrycket mäts innan pupillen utvidgas. Biomikroskop används för att undersöka strukturerna i ögats främre del, linsen, glaskroppen och strukturerna i ögonbottnen, som till exempel synnervens ända, det vill säga papilla, och näthinnan​.

Ögonbottenfotografering

Svartvit- och färgbild av ögonbottnen

Vanligtvis konstateras retinopati antingen i samband med ögonläkares undersökning eller vid ögonbottenfotografering. Vid screeningfotografering rekommenderas det att man tar minst två svartvita bilder av ögonbottnen, det vill säga bilder med papilla- och makula i fokus. Vid behov kan man ta fler bilder, varvid man även kan dokumentera förändringar längs sidorna av näthinnan. Med digitala ögonbottenkameror kan man även fotografera ögonbottnen på andra sätt för olika ändamål, till exempel kan födelsemärken på åderhinnan ses på färgbilder. Före fotografering sätter man i ögondroppar som vidgar pupillen för att få förbättrad sikt.

OCT-undersökning av ögonbottnen

Bilden visar ett normalt OCT-fynd i mitten av näthinnan.

Bilden visar en svullnad i mitten av näthinnan.

OCT-undersökning (Optical Coherence Tomography) ger information om strukturen hos de olika lagren i näthinnans mittområde. Med OCT-bilder kan man bland annat se en svullnad orsakad av diabetes i näthinnans mitt. Metoden används även för konstaterande och uppföljning av behandlingens effekt vid andra näthinnesjukdomar, som till exempel våt åldersrelaterad makuladegeneration. OCT-fotografering förutsätter normalt inte att pupillerna vidgas.

Kontrastfotografering av blodkärl

Med hjälp av kontrastfotografering av blodkärl, FAG (Fluorescein angiotomography), får man information om strukturen och funktionen hos blodkärlen i ögonbottnens näthinna, det vill säga störningar som inte alltid kan ses till exempel vid ögonläkares biomikroskopundersökning av näthinnan. I samband med fotografering sprutar man in fluorescerande färgämne i blodcirkulationen via en ven i armen. Näthinnans blodkärl och deras funktionella och strukturella avvikelser samt störningar i blodcirkulationen framträder på bilderna när färgämnet når blodkärlen i näthinnan vid fotografering. Före fotografering sätter man i ögondroppar som vidgar pupillen. Patientens urin är gulare än normalt efter undersökning, eftersom det gula fluorescerande ämnet lämnar kroppen via njurarna och utsöndras i urinen.

Bilden visar ett normalt fynd.

Bilden visar ett avvikande FAG-fynd.


Föregående sidaN​ästa sida

 


​​
​​​​​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019