Riskfaktorer för och orsaker till retinopati

​​​​

Hög blodsockernivå, högt blodtryck, störningar i fettomsättningen, njursjukdom, anemi, midjefetma och rökning ökar risken för att utveckla diabetesretinopati. Risken för retinopatiförändringar förhöjs även ju längre sjukdomen varar, i puberteten och under graviditet. Även ärftliga faktorer kan inverka på utvecklingen av retinopati.

Den främsta orsaken till retinopati är en långvarigt förhöjd blodsockernivå. Även avsevärda variationer i blodsockret ökar risken för retinopatiförändringar. Med tiden skadar en för hög blodsockernivå blodkärlen i ögats näthinna, vilket kan leda till att kärlen läcker och blodutgjutningar och svullnad uppstår i näthinnan. Dessutom kan en förhöjd blodsockerhalt täppa till blodkärlen i näthinnan vilket leder till syrebrist, ischemi, som i sin tur leder till att nya sköra blodkärl bildas i ögonbotten, som lätt kan börja läcka i glas​kroppen.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
​​​​​
 

Uppdaterad  10.6.2019