Vad betyder blodtryck?

​​​​​

Blodtrycket är det tryck som råder i en artär när hjärtat dras samman och pumpar ut blod i artärerna. Trycket påverkas bland annat av mängden vätska i blodomloppet och motståndet i den perifera blodcirkulationen. Tack vare blodtrycket går blodet runt och transporterar syre och näringsämnen till vävnaderna och för bort koldioxid och slaggämnen från vävnaderna. Flera mekanismer i kroppen deltar i regleringen av blodtrycket.

Blodtrycket varierar naturligt och tillfälliga variationer är normala. Blodtrycket stiger när vi rör på oss, spänner oss eller blir arga, och det sjunker vid vila. Hos de flesta stiger blodtrycket en del när vi föråldras.

Den idealiska nivån för blodtrycket är övertryck < 120 och undertryck < 80 mmHg (millimeter kvicksilver). Den normala nivån för blodtrycket är övertryck < 130 och undertryck < 85 mmHg. Blodtrycksnivån är på en acceptabel nivå med ett övertryck på 130–139 och undertryck på 85–89 mmHg. Om blodtrycket under en längre tid ligger över 140/90 mmHg, rör det sig om förhöjt blodtryck (hypertension).

Målvärden för blodtrycket

lodtrycket är normalt när övertrycket är under 130 mmHg (millimeter kvicksilver) och undertrycket under 85 mmHg. Vid diabetes är det allmänna målet för blodtrycket på mottagningen under 140/80 mmHg och hemma under 135/75 mmHg.

Individuellt kan målnivån vara aningen lägre eller högre. En lägre nivå, till exempel under 130/80 mmHg (mätning hemma 125/75) kan eftersträvas i individuella fall om njursjukdom eller hjärt- och kärlsjukdom har konstaterats.

En aningen högre nivå kan vara på sin plats för äldre personer eller om blodtrycket också annars sjunker för mycket när man stiger upp och därmed orsakar yrsel och svindel.

Övertryck och undertryck

Blodtryckets komponenter är det diastoliska trycket (undertrycket) och det systoliska trycket (övertrycket). Den diastoliska blodtrycksnivån representerar hjärtats vilofas. Den systoliska blodtrycksnivån representerar det arbetstryck som hjärtats pumpning åstadkommer. Det diastoliska trycket påverkas av motståndet i blodcirkulationen och artärernas elasticitet. Det systoliska blodtrycket är beroende av hur hårt hjärtats vänstra kammare måste arbeta, hur elastiska aortan och de stora artärerna är samt motståndet i den perifera blodcirkulationen.​

Kan blodtrycket vara för lågt?

Blodtrycket kan hos diabetiker, precis som hos alla andra, vara lägre än normalt, där övertrycket rentav ligger under 100 mmHg, utan någon särskild orsak och utan att det skulle ha några negativa effekter. När man stiger upp kan man dock känna av svindel eller yrsel.

Långvarig diabetes kan påverka det autonoma nervsystemet som reglerar blodtrycket och pulsen. Symtomet kan vara hög puls och lågt blodtryck.

Hos äldre människor kan orsaken till lågt blodtryck vara stelare blodkärl eller hjärtsjukdom. Vissa läkemedel kan också sänka blodtrycket för mycket, särskilt när man stiger upp.

Mäta blodtrycket

Det är viktigt att man mäter och behandlar blodtrycket, eftersom ett förhöjt blodtryck i regel inte ger några symtom. Blodtrycket varierar naturligt och ofta är det högre på läkarmottagningen än när man mäter det hemma. Det rekommenderas att diabetiker skaffar sig en egen blodtrycksmätare och regelbundet mäter blodtrycket hemma.

Om man på mottagningen mäter ett förhöjt blodtryck, kontrolleras resultatet genom att hemma följa upp blodtrycket under några dagar. Blodtrycket kan även mätas på egenvårdspunkter inom hälso- och sjukvården eller på apotek.

Dygnsregistreringar av blodtrycket kompletterar vid behov mätningar på mottagningen och hemma, om det förekommer konflikter mellan dessa.

Hos äldre personer, eller om man lider av svindel, lönar det sig att mäta blodtrycket sittande och inom en minut efter att man ställt sig upp och stå.​


Näs​ta sida

 ​


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019