Blodtryck

​​​​​​​​​​​​​

För högt blodtryck skadar blodkärlen och hjärtat. För diabetiker är det viktigt att se till att blodtrycket hålls på en bra nivå. Förhöjt blodtryck ökar risken för njursjukdom, skador i ögonbotten, störningar i hjärnans blodcirkulation, kransartärsjukdom och bristande hjärtfunktion. Behandlingen bygger på livsstil och läkemedelsbehandling efter behov samt egenuppföljning av blodtrycket.


pic Vad betyder blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som råder i en artär när hjärtat dras samman och pumpar ut blod i artärerna, läs mer

pic Förhöjt blodtryck

Blodtrycket är förhöjt när övertrycket och/eller undertrycket ligger över målvärdena, läs mer

pic Negativa effekter av förhöjt blodtryck

Ett mer permanent förhöjt blodtryck belastar hjärtat och blodomloppet, läs mer

pic Om behandlingen av förhöjt blodtryck

Grunden för behandling av förhöjt blodtryck är en blodtryckssänkande livsstil, läs mer​Uppdaterad  27.5.2019